Svenska språket är viktigt för vårdkvaliteten

9 juli 2018 06:50

Sverigedemokraterna anser att personalens svenskkunskaper är väsentliga för kvalitén på äldreomsorgen. Vi anser att kommunen ska garantera våra äldre att all personal både förstår och kan göra sig väl förstådda på svenska.

Nyligen har tidningen Kommunalarbetaren larmat om hur personalens bristande kunskaper i svenska orsakat stora kvalitetsproblem i äldreomsorgen. Det berättas om hur äldre som ramlat och skadat sig i hemmet inte fått den hjälp de behövt eftersom språkliga missförstånd uppstått.

Bilden som framkommer i tidningsartikeln, som också bekräftas av SKL, avslöjar att kommuner tar stora risker i ren desperation. I de flesta sammanhang sker det för att klara bemanningskraven.

Skellefteå är en av de kommuner där kraven på undersköterskornas språkkunskaper länge varit höga. Våra krav har till och med varit högre än socialstyrelsens allmänna råd. Det ändrade emellertid socialnämnden på under förra året.

Håkan Andersson (C) och Iosif Karambotis (S) drev så sent som i mars förra året igenom ett beslut på att språkkraven skulle bli lägre i den kommunala omsorgen (Socialnämnden, protokoll 170323).

Ambitionen måste givetvis vara att ha god bemanning i vården och så snabbt som möjligt få nyanlända i arbete. Men man ska inte agera allt för kortsiktigt och överdriva den verkliga integrationskapaciteten.

Sverigedemokraterna anser att bemanningsproblemen i vården måste lösas på ett mer långsiktigt sätt. Idag finns det allt för många kommunanställda som vittnar om en tung och krävande arbetsmiljö. I vår budget avsätter vi därför mer resurser än majoriteten på just äldreomsorgen.

Vi anser att kommunen måste agera och höja kraven innan det går illa. När Skellefteås politiska etablissemang väljer att gå samma väg som andra kommuner kan vi nämligen vänta oss samma bekymmer. Den risken kan vi Sverigedemokrater helt enkelt inte acceptera.

Markku Abrahamsson, vice ordförande SD, Skellefteåregionen

Roland Östlund, ordförande SD, Skellefteåregionen

Gun-Britt Holmlund, ledamot SD, Skellefteåregionen

Linda Strandberg, ledamot SD, Skellefteåregionen

Marcus Sehlstedt, ledamot SD, Skellefteåregionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa