Svag löneutveckling drabbar välfärden

Debatt. Enligt beräkningar från den fackliga centralorganisationen Saco gör arbetsterapeuter, trots sin gedigna utbildning, en ekonomisk förlust på sitt yrkesval. Nu har arbetsterapeuter, liksom andra yrkesgrupper inom välfärden, tröttnat. Välutbildade personer i kvinnodominerade välfärdsyrken ska inte behöva acceptera dålig lön.

26 mars 2019 06:58

DEBATT · LÖNEUTVECKLINGEN INOM VÄLFÄRDEN

Enligt beräkningar från den fackliga centralorganisationen Saco gör arbetsterapeuter, trots sin gedigna utbildning, en ekonomisk förlust på sitt yrkesval.

I Västerbotten är löneutvecklingen så svag att medellönen endast är 29 900 kronor i månaden.

Nu har arbetsterapeuter, liksom andra yrkesgrupper inom välfärden, tröttnat. Välutbildade personer i kvinnodominerade välfärdsyrken ska inte behöva acceptera dålig lön.

Den som vill bli arbetsterapeut studerar minst tre år på högskola och får legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Många har också master- eller doktorsexamen och har läst specialistutbildning.

På sikt riskerar många arbetsgivare att stå utan personal vilket kommer att drabba välfärden hårt.

Kraven som ställs på en arbetsterapeut är höga och ansvaret i arbetet är stort. Arbetsterapeuten gör dessutom skillnad för den enskilda personen, för närstående och för samhället i stort. Tack vare arbetsterapeutiska insatser kan människor bibehålla eller förbättra sin förmåga till vardaglig aktivitet. Arbetsterapeuter ger människor ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

Liksom inom flera andra kvinnodominerade vårdyrken är arbetsterapeuter underbetalda. Den genomsnittliga ingångslönen för en nyutexaminerad arbetsterapeut är under 28 000 kronor per månad och när arbetsterapeuten går i pension är medellönen kring 35 000.

Här i Västerbotten får en nyutexaminerad arbetsterapeut ofta inte mer än 26 000 kronor i månaden. Medellönen är 29 900 och efter 30 år i yrket kommer en majoritet inte ens upp i 32 000 kronor. Få yrkesgrupper utanför välfärdssektorn skulle ens drömma om att acceptera en så dålig löneutveckling under yrkeslivet.

Välfärdssektorn är mitt uppe i omfattande pensionsavgångar och bristen på arbetsterapeuter är stor, vilket gör att arbetsgivare konkurrerar om personalen.

Många arbetsterapeuter väljer också att söka arbeten utanför kommuner och landsting/regioner eftersom lönerna där ofta är högre.

På sikt riskerar många arbetsgivare att stå utan personal vilket kommer att drabba välfärden hårt.

Nu vill vi i Sveriges Arbetsterapeuter se en generellt höjd lönenivå och ett slut på de oacceptabelt dåliga karriärmöjligheterna.

Vi förväntar oss att arbetsgivare i Västerbotten de närmaste åren startar en ambitiös lönepolitisk jämställdhetssatsning för att upprätthålla en trygg välfärd som kommer alla till del.

Kristina Hultman, lokal ombudsman Region Västerbotten och förste vice förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Sofia Bodén, ombud Umeå kommun Sveriges Arbetsterapeuter

Maria Lundqvist, ombud Skellefteå kommun Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa