Stora klasskillnader i semestervanorna

Debatt. Enligt en ny rapport från LO hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller en husvagn under sin semester förra året. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent. Det finns anledning att anta att vi får se liknande siffror även i år.

1 juli 2019 06:58

I sociala medier och på arbetsplatser förs just nu intensiva diskussioner om sommarens bästa resmål.

Men långt ifrån alla kommer att ha råd att åka iväg på semestern. Sällan blir klasskillnaderna så tydliga som under sommaren.

Enligt en ny rapport från LO hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller en husvagn under sin semester förra året. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent. Det finns anledning att anta att vi får se liknande siffror även i år.

Rapporten visar på stora klasskillnader även i andra fritidsvanor som exempelvis att läsa böcker, gå på teater eller motionera.

Den enda fritidssysslan där arbetare är jämlika med tjänstemän är sociala medier.

Det här är ett kvitto på att ojämlikheten är för stor i Sverige.

Självklart handlar det till stor del om att få upp lönerna inom arbetaryrken, men det finns så mycket mer som behöver göras. Några av LO:s konkreta förslag:

- Bättre villkor på arbetsmarknaden

För att kunna planera och ha råd med både semester och en aktiv fritid krävs fler fasta jobb och fler heltider. De otrygga anställningarna måste bort.

- Lärfritids

Barn drabbas hårt av ojämlikheten i Sverige, såväl under semestrarna som under resten av året. Satsa på att utveckla en samverkan mellan fritids och exempelvis kulturskola och idrottsföreningar så att eleverna erbjuds avgiftsfria aktiviteter. Fritidsverksamheten måste stärkas med mer personal. Dessutom måste fler barn ha möjlighet att gå på fritids.

LO vill se ett krafttag när det gäller att minska ojämlikheten i Sverige.

Även arbetare har rätt till såväl en aktiv fritid som en givande semester.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Krister Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Maria Mannberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa