Staten får inte abdikera från ansvaret för de arbetslösa

Debatt. En naturlig väg framåt kan vara att staten skapar servicekontor där Arbetsförmedlingen redan är en aktör och garanterar myndighetens närvaro i alla kommuner. Men det är viktigt att man tar hänsyn till att landet ser olika ut.

12 mars 2019 06:58

Arbetsförmedlingen har under lång tid haft stor betydelse för utvecklingen av vår välfärd.

Man har haft ansvaret för arbetslinjen, som bygger på att alla som kan ska arbeta, och att man vid arbetslöshet ges möjlighet till omställning och i sista hand får arbetslöshetsersättning.

Förändringar sker på arbetsmarknaden. En översyn av hur staten ska ta sitt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken är på sin plats och en reformering av Arbetsförmedlingen kan vara bra.

Vi från Region Västerbotten är positiva till att vara en samarbetspartner inom arbetsmarknadspolitiken.

Men att göra som det nybildade konservativa blocket med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gjort i sin iver att sänka skatten för de som tjänar mest, först slakta Arbetsförmedlingen och sedan fundera på hur reformeringen ska gå till, är inte seriöst.

Vi från Region Västerbotten är positiva till att vara en samarbetspartner inom arbetsmarknadspolitiken. Vi ser också kommunerna som en naturlig aktör inom detta område.

En naturlig väg framåt kan vara att staten skapar servicekontor där Arbetsförmedlingen redan är en aktör och garanterar myndighetens närvaro i alla kommuner. Men det är viktigt att man tar hänsyn till att landet ser olika ut. Västerbotten har väldigt långa avstånd och vi har svårt att se att många mil i bil för Arbetsförmedlingens tjänstemän får fler arbetssökande i arbete.

Men det viktigaste just nu är att staten inser och tar sitt ansvar och inleder ett arbete med att reformera Arbetsförmedlingen i nära samarbete med Region Västerbotten och kommunerna.

Tills en klar och möjlig väg för hur framtiden för Arbetsförmedlingen ska se ut måste planerna på en nedläggning av kontoren i de mindre kommunerna läggas på is.

Peter Olofsson (S), regionråd, ordförande i regionstyrelsen Region Västerbotten

Anna-Lena Danielsson (S), regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Erik Bergkvist (S), regionråd, ordförande i regionala utvecklingsnämnden Region Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa