Skolor behöver ha nära till skog

Debatt. Undervisningen utomhus blir mer varierad och barnen kan hitta fler sätt att lära in saker på.

26 mars 2015 02:15

Skellefteå planerar att bygga bostäder vid Sörböleskolan och därmed minska grönytorna där. Detta går helt emot vad man i dag vet om barns hälsa och inlärning.

Barn som vistas ofta i naturen är friskare och mindre stressade än andra. De har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne.

Detta framgår av forskning vid bland annat SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Linköpings universitet.

Undervisningen utomhus blir mer varierad och barnen kan hitta fler sätt att lära in saker på.

I dag sitter många barn vid datorn på sin lediga tid. GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) och Svenska Läkarsällskapet har just gjort en studie och funnit att skolbarn bör vara fysiskt aktiva flera gånger i veckan, genom att gå eller cykla till skolan och leka ute på rasterna.

Minst tre gånger per vecka bör de dessutom vara extra fysiskt aktiva. Det ger vinster: starkare skelett, psykiskt välmående, ökad självkänsla och bättre skolresultat.

Mot den bakgrunden är det märkligt att Skellefteå kommun nu vill minska Sörböleskolans små grönytor. I dag finns där bara enstaka träd och skolan är instängd av trafikleder.

I många andra kommuner, bland annat i Luleå, resonerar man annorlunda. Där finns naturskolepedagoger som stödjer lärare i utomhusundervisning och skolorna har till och med tillgång till en buss för utflykter.

Skolbarnen tjänar på det, men även samhället, genom att unga lär sig uppskatta naturen och inse behovet av ett hållbart samhälle.

Naturskyddsföreningen bedriver två projekt för öka utbildning utomhus: ”Skogen som klassrum” och ”Mer friluftsliv i skolan”. Många pedagoger i Skellefteå har deltagit i utbildningarna och vill jobba mer utomhus. Men bristen på bra skolgårdar hindrar dem ibland eftersom avståndet till skog inte bör vara mer än 300 meter.

Kommunen borde snarast göra en översyn av naturen kring skolor och förskolor med sikte på att alla ska ha skog, eller annan intressant natur, inom 300 meter. Sedan borde Sörböleskolan och Kanalskolan åtgärdas bland de första.

En översyn borde även göras vid äldreboenden. De som använder rollator och rullstol behöver också ha daglig kontakt med träd, blommor och fåglar. Även där torde avståndet 300 meter gälla.

Nu söker kommunen ivrigt efter centrala lägen att bygga på. Men först borde man slå vakt om det lilla gröna som finns, och även vara beredd att bygga upp nya gröna oaser.

Barbro Viklund

ordförande Naturskyddsföreningen i Skellefteå

De som använder rollator och rullstol behöver också ha daglig kontakt med träd, blommor och fåglar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion