Sjukvård och välfärd måste få gå före opera

Replik. Underhållning i all ära men sjukvård och välfärd kan inte vänta. Vi Sverigedemokrater vågar prioritera kärnverksamheten i både regionen och i kommunerna. Vi lägger medel där de gör mest nytta och kommer flest medborgare till gagn.

11 april 2019 13:39

Replik på Csaba Bene Perlenbergs ledare ”Kulturen är ingen budgetregulator” publicerad i Norran och på norran.se lördagen den 9 mars 2019.

På grund av det ansträngda ekonomiska läget i kommuner och landsting/regioner måste samtliga utgiftsområden nagelfaras.

Genomtänkta prioriteringar behöver göras. Det är Sverigedemokraterna helt övertygade om.

Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Trots år av åtstramningar och effektiviseringsåtgärder kvarstår ett ekonomiskt underskott i många av länets kommuner och i regionen.

Förskolor och äldreomsorg går på knäna. Att cementera medel till kulturen i ett läge där välfärdsnämndernas ekonomi tryter är oansvarigt.

Enligt prognoserna ser det heller inte ut som om situationen kommer att stabiliseras.

Vi ska inte dra ner på sjukvård, skola och omsorg. Att höja skatt och avgifter är sällan en lösning på sikt, särskilt eftersom många kommuner i Västerbotten har bland landets högsta skatter.

Norrans ledarskribent Csaba Bene Perlenberg efterlyser i sin ledare att politikerna måste vara tydliga med vad vi vill.

Så låt oss sverigedemokrater vara glasklara: Kultursektorn är en budgetregulator.

Kultursektorn är bred. Det finns lyxsatsningar som kan klassas som skrytprojekt och som kan prioriteras bort till förmån för andra verksamheter, till och med annan kulturverksamhet. Klassisk scenkonst som Norrlandsoperan i Umeå är ett sådant exempel. En lyxsatsning som politiker gör för sin egen prestige.

Det finns emellertid kulturverksamheter som genererar ett mervärde för de medel som satsas på verksamheten, exempelvis hembygdsföreningar.

Politiker måste ha möjlighet att prioritera verksamhet som genererar mervärde för medborgarna.

I vissa mindre kommuner är det ekonomiska läget emellertid så illa att man måste ställa kultursatsningar mot till exempel äldrevård. Sverigedemokraterna kommer att prioritera sjukvård i hela länet före opera vid kusten, Stockholmskontor och resor till Hong Kong eller Italien. Vi kommer att prioritera de äldres omsorg före exempelvis kvinnohistoriska museet.

Vi sverigedemokrater vågar prioritera kärnverksamheten i både regionen och i kommunerna. Vi lägger medel där de gör mest nytta och kommer flest medborgare till gagn.

Vi ser gärna att flera av de befintliga kulturverksamheterna blir mer självfinansierade. Varför ska majoriteten av medborgarna bekosta nöjen för en förhållandevis liten klick operaintresserade?

De kultursatsningar som görs med skattemedel måste vara av sådan karaktär att de kommer flera till gagn.

Underhållning i all ära men sjukvård och välfärd kan inte vänta. Även om kultur får oss att må bra botar den inte sjukdomar, förser inte äldre med daglig omsorg eller lär barnen att läsa och räkna.

Regionens och kommunernas medel ska användas ansvarsfullt och genomtänkt.

Om du som privatperson har skral ekonomi, vad prioriterar du då? Spenderar du dina sista pengar på ett operabesök eller använder du dem till boende, mat och mediciner?

Politiker måste kunna prioritera efter samma premisser.

Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten

Lars Forsgren, gruppledare för Sverigedemokraterna i Vindeln

Kulturen är ingen budgetregulator
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa