Satsningar eller bara krumbukter

Debatt. Jag kan inte med bästa vilja i världen kalla regeringens åtgärder för en miljardsatsning.

13 september 2015 15:44

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har nyligen presenterat vad han beskriver som en miljardsatsning på mjölken. Jag har med stort intresse följt ministerns ord, löften och ambitioner om det svenska jordbruket under lång tid. Det var därför med största intresse som jag tog del av innehållet i denna hans satsning.

Jag har alltid velat tro att hans vackra ord skulle vara mer än bara vanlig politisk retorik. Därför blev jag både förvånad och besviken över innehåll i och beskrivning av miljardsatsningen. För att kunna kalla föreslagna åtgärder för en miljardsatsning krävs nog både god fantasi och ett eget sätt att räkna.

Det nationella stödet till mjölken ska höjas med 14 miljoner kronor. Det är bra. Men det hade varit på sin plats att förklara tillkomsten av summan. Sverige har rätt att betala ut ett nationellt stöd till vissa produktionsgrenar, varav mjölken är en, för att kompensera för våra sämre naturgivna förutsättningar i de norra delarna av landet.

Eftersom produktionen i norra Sverige minskar – främst på grund av förd politik – så minskar också de faktiska utbetalningarna eftersom dessa betalas per kilo mjölk. Den för närvarande icke utbetalda, men budgeterade, summan är 14 miljoner kronor och LRF har haft en stående begäran om att dessa medel ska betalas ut fortlöpande.

Det är inte bara magstarkt att kalla det för en satsning när man betalar ut redan budgeterade medel, pengar som man dessutom pinsamt nog inte förmått betala ut tidigare. Dessa 14 miljoner kronor skulle göra cirka tre öre per kilo om de odelat gick till mjölken.

Beskattningen av diesel är det andra området inom vilket regeringen beslutat om en förstärkning till lantbruket. Skattelättnaderna är välkomna, men de räcker inte.

Återbetalningen av dieselskatten höjs från 90 öre till 1:70 kronor per liter, det vill säga 80 öre. Det är den summan som används i matematiken för att försöka räkna ihop till ”miljardsatsningen”.

Samtidigt som regeringen ökar återbetalningen av dieselskatten höjer man skatten rejält. För jordbrukets vidkommande är det nettot som är intressant. Det är 29 öre. För jordbrukets del blir då ”satsningen” 72 miljoner kronor, vilket gör att miljarden känns väldigt, väldigt avlägsen.

Utslaget per kilo mjölk ger satsningen på sänkt dieselskatt ytterligare ett öre i mjölkkalkylen. Med denna lindring betalar Sveriges bönder 3:86 kronor i dieselskatt medan till exempel Finland har två kronor lägre skatt och våra danska kollegor endast betalar 60 öre.

Fortsätt därför sänka dieselskatten.

500 miljoner kronor, alltså halva den utlovade miljardsatsningen, består av en statlig lånegaranti för att säkra överlevnaden för utsatta mjölkföretag. Denna lånegaranti ska kunna utnyttjas efter en grundlig kreditprövning, så man vet att det aktuella företaget har goda möjligheter till överlevnad.

Det handlar alltså inte om att staten satsar pengar för att sedan förvänta sig att de ska gå förlorade. Målsättningen är att inte en enda krona ska gå förlorad. Med en mindre avgift kanske staten till och med kan tjäna en slant på sin garanti.

Samtidigt som staten med sin lånegaranti ska rädda företag hamnar lantbruk i kris på grund av att stödutbetalningarna blir försenade. Det är lika absurt som det är cyniskt för de drabbade företagarna.

I Finland har man sedan länge planen klar för att kunna betala ut stora delar av stöden redan i oktober. I Sverige är däremot risken uppenbar att stödutbetalningarna ska bli senare än någonsin. Vissa stöd riskerar att kunna betalas ut först långt in på nästa år. Jag vill se en extra ansträngning för att tidigarelägga utbetalningarna.

Jag saknar politiskt ansvar för Sveriges förlorade konkurrenskraft. Det finns knappast någon bransch som är utsatt för så mycket politisk klåfingrighet samtidigt som politiken inte vill stå för konsekvenserna. Politikerna har ansvaret för handelsbojkotten mot Ryssland. Men det är främst mjölkbönderna som fått betala den.

Hur viktigt är det att vi har vårt rena jordbruk och höga djurskydd? Höj nötpengen och djurvälfärdsersättningen för det räcker inte med bara fagra ord.

Jag kan inte med bästa vilja i världen kalla regeringens åtgärder för en miljardsatsning.

Arne Lindström ordförande LRF Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa