Replik: Moderater, stå för er politik

Replik. Vår uppmaning till Moderaterna är följande: I stället för att lägga ut dimridåer. Stå för er politik. Väljarna har rätt att få veta vad som skulle hända om vi får en moderatledd regering efter valet.

22 maj 2018 16:27

Replik på Edward Riedls, M (riksdagsledamot från Västerbottens län) och Jessica Polfjärds, M (riksdagsledamot från Västmanlands län och arbetsmarknadspolitisk talesperson} replik ”LO envisas med att hålla fast vid osanningar”, publicerad på norran.se söndagen den 13 maj 2018.

I en replik i Norran påstår Moderaterna att vi far med osanningar om deras politik, när det i själva verket är de själva som inte verkar vilja stå för den.

Edward Riedl och Jessica Polfjärd skriver att Moderaterna inte har någon avsikt att lagstifta om löner, och att det är en fråga för arbetsmarknadens parter.

Ett argument som motsägs redan i nästa mening. Där berättar de båda moderata politikerna om sitt, och de övriga allianspartiernas, förslag om inträdesjobb, som skulle innebära en lönesänkning med 30 procent för alla som omfattas av det.

De löner som parterna förhandlat fram skulle alltså genom lagstiftning sänkas för en viss grupp med. Något som enligt forskningen har spridningseffekter till andra grupper. Det är svårt att förstå hur Moderaterna inte kan kalla det för en lönesänkning.

När det gäller turordningsreglerna säger Moderaterna att de vill att kompetens ska väga tyngre.

Det är skrämmande att ett parti, som gör anspråk på regeringsmakten, har så dålig koll på hur arbetsrätten fungerar.

Kompetens är nämligen redan i dag en grund i LAS. Uppsägningsförhandlingar på en arbetsplats handlar inte bara om anställningstid, utan också om att personer måste ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som återstår efter neddragningar.

Detta görs i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare vilket innebär att fackliga organisationer har möjlighet att syna arbetsgivarens argument och bedömningar. Det går bara att tolka Moderaterna som att de vill att arbetsgivaren ska kunna välja ut den de tycker är bäst och därmed försämra tryggheten.

Vår uppmaning till Moderaterna är därför följande: I stället för att lägga ut dimridåer. Stå för er politik.

Väljarna har rätt att få veta vad som skulle hända om vi får en moderatledd regering efter valet.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

Krister Johansson, ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Maria Mannberg, vice ordförande LO-distriktet i Norra Sverige

Sveriges löntagare har all anledning att vara oroliga för ett maktskifte efter valetReplik: LO envisas med att hålla fast vid osanningar
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa