Politikerna måste planera för mer resande

Debatt. Det har blivit på modet att ta bort parkeringsplatser och minska parkeringsnormen vid nybyggnation – särskilt i städerna. Detta är dock en typ av boende som inte efterfrågas av det stora flertalet.