Peter Olofsson vill inte höra, vill inte se

Replik. Om jag satt på Olofssons stol skulle jag ställa mig frågan: Varför ser situationen ut som den gör. Sedan skulle jag göra någonting åt den i stället för att hitta på nya märkliga administrativa pålagor för en redan hårt pressad verksamhet.

27 augusti 2019 16:41

Replik på Peter Olofssons (S), ordförande i regionstyrelsen, LiseLotte Olssons (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet, och Emma Lindqvists (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet, replik ”Här var det mycket som inte stämmer överens med verkligheten”, publicerad på norran.se tisdagen den 20 augusti 2019.

Jag är inte förvånad över att regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S), och hans rödgröna majoritet i Region Västerbotten, är besvikna över att få höra en sanning de inte vill se eller förstå.

Jag är tacksam för den ingående beskrivning de gör över fastighetsutvecklingsplanen för Lycksele lasarett.

Däremot har de inte läst mitt debattinlägg ordentligt. Jag angriper Skatteverkets tolkning av en EU-lagstiftning av den enkla anledningen att andra länder valt att göra en helt annan tolkning som innebär att vård och omsorgstjänster fortfarande är momsbefriade. I Sverige finns en helt annan syn på alternativa driftsformer.

I januariöverenskommelsen står det klart och tydligt i punkterna 60 till 63 att vård och omsorg ska drivas på lika villkor och att konkurrensneutralitet ska råda. Hur kan då Peter Olofsson och hans rödgröna majoritet försöka inbilla mig att det då är helt i sin ordning att regionen kompenserar sina egna verksamheter för den ökade momskostnaden – men inte övriga.

I alla andra verksamheter är det slutkunden som betalar momskostnaden. Här ska den betalas av den enskilda verksamheten – vilket är helt absurt.

Återigen lyfter Peter Olofsson fram den utslitna retoriken att Moderaterna prioriterar vinstdrivna privatiseringar. När ska han inse att det inte är driftsformen som är av betydelse för oss Moderater utan att det är kvalitet, god arbetsmiljö och en ekonomi i balans.

Problem som Region Västerbotten står inför med bland annat en ekonomi i fritt fall och problem med att rekrytera rätt kompetens. Bland annat saknas det 19 sjuksköterskor vid Lycksele lasarett och man tvingas ställa in operationer eftersom det saknas operationssköterskor.

Det är trist när Socialdemokraterna inte är ärliga. De vet mycket väl att regionen valt att avskriva den egna primärvårdens underskott. Ett beslut som skapar bristande konkurrensneutralitet och som ytterst drabbar den enskilde patienten med sämre vård.

Om jag satt på Olofssons stol skulle jag ställa mig frågan: Varför ser situationen ut som den gör. Sedan skulle jag göra någonting åt den i stället för att hitta på nya märkliga administrativa pålagor för en redan hårt pressad verksamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Vårdköerna växer sig allt längreHär var det mycket som inte stämmer överens med verkligheten
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa