Norrbotniabanan måste gå före höghastighetståg

Debatt. Så länge det inte finns någon tågförbindelse längs Norrlandskusten, från Umeå och norrut, är höghastighetståg en felaktig prioritering. Man vinner ändå inte så mycket i form av minskade utsläpp eftersom vi som bor i övre Norrland fortfarande skulle vara beroende av bil eller flyg.

18 januari 2017 16:13

För att korta restiderna förs det diskussioner om att satsa på höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Främst Miljöpartiet har drivit denna fråga eftersom det skulle minska utsläppen av bland annat koldioxid.

Men det är en satsning som kommer att kosta statskassan flera miljarder kronor.

Så länge det inte finns någon tågförbindelse längs Norrlandskusten, från Umeå och norrut, är höghastighetståg en felaktig prioritering. Man vinner ändå inte så mycket i form av minskade utsläpp eftersom vi som bor i övre Norrland fortfarande skulle vara beroende av bil eller flyg.

Det är en skandal att en så lång sträcka av Norrlandskusten ännu 2017 saknar tågförbindelse. I stället för höghastighetståg bör miljarderna därför satsas på Norrbotniabanan – och på att förbättra och underhålla befintliga järnvägslinjer.

Liberalerna tog tidigt ställning mot höghastighetstågen och menar att andra järnvägssatsningar bör gå före. Moderaterna har anslutit sig till denna ståndpunkt.

Men vad säger de andra partierna?

Det är hög tid att partiföreträdare härifrån tar kontakt med sina riksdagskolleger från södra och mellersta Sverige och upplyser dem om hur järnvägssituationen ser ut i övre Norrland. Det är faktiskt en fråga om solidaritet mellan landsändar.

Flera orter längs de tilltänkta järnvägslinjerna för höghastighetstågen försöker påverka de styrande så att tågen ska stanna i just deras ort. Tranås med sina 20 000 invånare är ett sådant samhälle. Det vore på sin plats om politikerna där blir upplysta om att det finns betydligt större städer norröver som helt saknar järnväg.

Både för företag och för privatpersoner kommer kommunikationsmöjligheterna att ha en avgörande betydelse för den framtida utvecklingen i övre Norrland.

Om de förbättras kommer det att kunna bidra mer till vår landsända än någon enstaka flytt av statliga verk.

Gun Westin(L)

ersättare i för- och grundskolenämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa