Mer pengar till forskningen räddar liv

Debatt. Genom att öka investeringarna i medicinsk forskning och skapa förutsättningar för precisionsmedicin kan vi stärka folkhälsan och rädda liv. Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas.

8 januari 2020 05:00

Antalet cancerfall i Västerbotten fortsätter att öka.

Under 2018 rapporterades 1 863 fall i länet. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2017 och med 31 procent jämfört med 2007.

Genom att öka investeringarna i medicinsk forskning och skapa förutsättningar för precisionsmedicin kan vi stärka folkhälsan och rädda liv.

Under 2018 fick över 63 000 personer i Sverige det svåra beskedet att de har cancer.

Antalet fall förväntas att öka. 2040 beräknas antalet som fått cancer under de senaste tio åren ha mer än fördubblas jämfört med 2015.

Cancer är smärtsamt för både drabbade och närstående och innebär dessutom stora samhällskostnader. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi beräknar att de årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgick till runt 36 miljarder kronor 2013. Kostnaderna förväntas nästan fördubblas, till över 68 miljarder kronor 2040.

Samtidigt finns det hopp. Tack vare så kallad precisionsmedicin har vi ökade möjligheter att ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid.

Det leder till effektivare behandlingar, färre vårdskador och att fler överlever. Ett konkret exempel på detta är att kvinnor i England som diagnostiserats med melanom stadium IV, den allvarligaste formen av hudcancer, ökade ettårsöverlevnaden från 40 procent 2012 till 54 procent 2014.

För att dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs långsiktiga satsningar. Men även förändringar av regelverk.

Vi uppmanar regeringen att uppdatera reglerna för lagring, användning och delning av hälsodata, samt att snarast besluta om en nationell handlingsplan för hälsodata.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. I dag motsvarar de statliga investeringarna i medicinsk forskning endast två öre per vårdkrona.

Vi uppmanar regeringen att på sikt öka de statliga investeringarna till att motsvara fyra öre per vårdkrona.

Det skulle ge bättre prevention, diagnostik och behandling vilket skulle stärka folkhälsan och rädda liv.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska Sverige

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Clas Ahlm, forskningsdirektör Region Västerbotten

Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet

Jakob Tellgren, Nordenchef MSD

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa