Många fördelar med att jobba hemifrån

Debatt. Nu vet vi att man jobbar mer effektivt än någonsin.

5 maj 2015 03:32

För fjärde året i rad arrangeras i dag (den 5 maj) Jobba hemma-dagen.

Över hundra organisationer och företag uppmanar sina medarbetare att inte komma till jobbet – för minskad miljöpåverkan, ökad produktivitet, höjd livskvalitet och ett livspussel som lättare går ihop.

För Sverige är trafiken den största faktorn till klimatpåverkan samtidigt som den försämrar luftkvaliteten i många städer. Att minska arbetsresorna på frivillig väg är en viktig del i att hantera detta.

Att jobba hemma en dag i veckan minskar arbetsresande och utsläpp med 20 procent. Eftersom rusningstrafikens trängsel är avgörande för om vägar och kollektivtrafik måste byggas ut, kan ett utbrett distansarbete spara stora pengar åt samhället.

För den enskilde arbetsgivaren, och för samhället, är det angeläget att produktivitet och konkurrenskraft ökar. En del i detta är att inse att den fysiska arbetsplatsen inte alltid är det ställe man är mest produktiv på.

Tekniken har bidragit till att vi i dag kan jobba oberoende av tid och plats. Ett flexibelt arbetssätt bidrar till ökad motivation, välmående och ökade prestationer. Trots att de tekniska möjligheterna i dag finns tillgängliga är det många företag som varken tillåter, än mindre uppmuntrar, medarbetarna till flexibelt arbete.

Som arbetsgivare är det viktigt att vara lyhörd för vad nuvarande och framtida medarbetare ser som en attraktiv arbetsplats. Enligt Forrester Institutes nya undersökning anser 29 procent av befolkningen sig redan vara ”anytime, anywhere”-arbetare. Friheten att få bestämma varifrån man arbetar är en av de allra mest eftertraktade förmånerna – skyhögt över exempelvis tjänstebil.

Som anställd kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop, inte minst om man har små barn. Så länge samhället inte är fullt ut jämställt är problemet särskilt stort för kvinnor, som fortfarande tar det största ansvaret i hemmet. En flexibel syn på arbetsplatsen underlättar för män att ta ett större ansvar för familjen.

På samma sätt som skälen att medverka i Jobba Hemma-dagen är många, är sätten att medverka vitt skilda – kreativiteten sätter gränserna.

Jobba Hemma-dagen firas med särskild Spotify-låtlista, ”jobba hemma-paket” till medarbetarna, möten på kaféer och mycket annat.

En viktig slutsats är att citationstecknen flyttats från ”jobba” till ”hemma”; tidigare trodde vi att den som ”jobbar hemma” inte jobbar i någon större utsträckning, nu inser vi att man jobbar mer effektivt än någonsin, och kan därmed ge mycket större frihet att välja den plats och det sammanhang där arbetet fungerar bäst.

För många arbetsplatser har distansarbete först nyligen möjliggjorts, tack vare ny teknik och chefer som insett värdet av att anställda ibland jobbar från en annan plats än kontoret.

Många tror fortfarande inte att distansarbete är något för deras arbetsplats och är rädda för sänkt produktivitet och minskad kontroll.

Det är hög tid att tänka om för ett flexiblare, smartare arbetsliv.

Mattias Goldmann

vd Fores och initiativtagare till 2030-sekretariatet

Stefan Henningsson

klimatexpert Världsnaturfonden WWF samt expert i Digitaliseringskommissionen

Jonas Persson

vd Microsoft Sverige

Catarina Danso

förbundsordförande Sveriges makalösa föräldrar

Friheten att få bestämma varifrån man arbetar är en av de mest eftertraktade förmånerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion