Lyssna till vad Bensinupproret 2.0 har att säga

Debatt. Vi bör ta till oss upprorets övergripande inriktning. Det ska finnas förutsättningar att transportera sig till en rimlig kostnad i hela landet. Politiken har misslyckats med att kombinera klimatomställningen med smart samhällsplanering i hela landet.

27 augusti 2019 13:23

Hundratusentals människor skriver under ett uppror mot höjda priser på fossila drivmedel.

Det visar att politiken misslyckats med att kombinera klimatomställningen med smart samhällsplanering i hela landet.

Vi är övertygade om att omställningen måste utformas så att vi enas som land – inte splittras. Här är våra förslag:

- Pay as you drive i fokus

Den som tar bilen i storstadens stadskärna bör betala mer än den som kör på landsbygd. Helt enkelt därför att det finns gott om alternativ i staden, men färre på landet. Vi har redan tagit steg i den riktningen med trängselskatt i Stockholm och i Göteborg och med den avståndsbaserade kilometerskatten som är på gång för tunga fordon.

- Ställ om befintliga bilar till förnybart

Alla har inte råd med en ny el- eller gasbil. Den som har en några år gammal bensinbil upplever sig nog sitta fast i ett fossilberoende som riskerar att bli dyrare när oljepriset stiger. Därför vill vi se en bonus för konvertering av befintliga bensin- och dieselfordon till biogas, etanol eller biodiesel HVO.

- Se till att begagnade miljöbilar stannar i landet

Begagnade elbilar och laddhybrider exporteras till Norge medan gasbilar säljs till Italien och Tyskland. Det drabbar den som vill kunna köra billigt, fossilfritt och utan oro för bensinpriset, och som inte har råd med en ny bil. Genom att ändra bonusen för gröna bilar, så att en del betalas ut efter att bilen använts i några år, får vi en andrahandsmarknad i Sverige och fler får råd att välja grönt.

- Ökad produktion av förnybara bränslen

80 procent av de biodrivmedel som vi använder i Sverige importeras. Med risk för kraftiga prisökningar, eller fysisk brist, när den globala efterfrågan nu ökar snabbt. För att säkra att biodrivmedel kan tankas billigt också i framtiden, men även för att skapa gröna jobb, vill vi se en ökad biodrivmedelsproduktion i Sverige.

Här kan vi alla spela en viktig roll; liksom vi efterfrågar närproducerat för så många andra produkter bör vi göra det med drivmedlen.

Ett avståndsbaserat, färdslagsneutralt reseavdrag

I dag går huvuddelen av reseavdraget till bilister i storstadsområdena. Uppemot hälften av avdragen är felaktiga eller rent fusk. När avdraget baseras på avståndet, oberoende av hur man tar sig till och från jobbet, frigörs skattepengar som kan användas för att gynna landsbygden och den som inte har något alternativ till bilen. Samtidigt stimuleras samåkning.

Bensinupproret 2.0 vill införa ett pristak på bensin och diesel. För ett land som Sverige, som till 100 procent importerar de fossila drivmedlen, blir det mycket svårt. Det skulle dessutom försvåra för oss att nå klimatmålet för transportsektorn som sju av riksdagens åtta partier står bakom.

Men upprorets övergripande inriktning bör vi ta till oss: Det ska finnas förutsättningar att transportera sig till en rimlig kostnad i hela landet. Med våra fem förslag kommer vi en bra bit på vägen

Anna Lindén, ansvarig för mobilitetsområdet 2030-sekretariatet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa