Låt Norrland behålla mer av sina rikedomar

Debatt. De ekonomiska värden som produceras i en mindre kommun i norra Sverige flyttas till statens kassa och fördelas över hela landet. Det är också därför många kommuner, som skapar enorma värden, ändå statistiskt anses vara ”tärande”.

22 augusti 2016 05:58

Statliga Vattenfall uppger att man ser över verksamheten och överväger att minska personalstyrkan med omkring 2 000 medarbetare.

En stor del av de jobb som nu är hotade finns på landsbygden.

Exempelvis talas det om att 40 arbetstillfällen i Jokkmokk kan komma att flyttas till låglöneländer.

Just den här gången talar vi om Jokkmokk. Men det skulle lika gärna kunna handla om en ort i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Dalarna.

Det är på landsbygden – inte sällan i norra Sverige – som naturresurserna finns och brukas. Tyvärr har inte det fått genomslag i den lokala ekonomin.

De ekonomiska värden som produceras i en mindre kommun i norra Sverige flyttas i stället till statens kassa och fördelas över hela landet. Det är också därför många kommuner, som skapar enorma värden, ändå statistiskt anses vara ”tärande” och får en påse bidragspengar av staten som kompensation.

Därför är det inte alls magstarkt att påstå att Norrlands mindre orter blivit ekonomiska kolonier för ett socialistiskt system där den som skapar värden knappt får behålla någonting.

Samtidigt har skyhöga skatter på jobb och företagande gjort det oerhört svårt att driva företag, kunna ta ut lön och kanske till och med anställa utanför städerna.

Därför blir mindre kommuner extra sårbara, eftersom det finns få alternativa arbeten att söka den dag det stora bolaget, som nyttjar kommunens resurser, behöver skära ner.

Båda tidigare nämnda problem behöver lösas.

Tyvärr ser vi att regeringen gör precis det motsatta.

Skatter höjs på arbete och företagande, man vill utöka företagens sjuklöneansvar – trots att de betalar skyhöga skatter just för att staten ska ta det ansvaret – och man planerar till och med att beskatta avstånd på transporter med 26 kronor per mil – alltså en renodlad landsbygdsskatt.

Allt detta säger Centerpartiet nej till eftersom det så tydligt gör norra Sveriges småkommuner ännu mer beroende av statlig välvilja.

Det som i stället krävs är satsningar som gör att näringslivet kan vara den motor som får små kommuner att växa, som skapar jobb och tillväxt och låter landsbygden växa av egen kraft.

Centerpartiet vill att näringslivsklimatet i hela landet förbättras. Det måste bli enklare och billigare att driva företag, utveckla sin verksamhet och anställa mer personal – oavsett om man bor i en storstad eller i en mindre kommun.

Centerpartiet tycker också att en större del av de ekonomiska värden som skapas lokalt ska stanna lokalt. Därför vill vi att pengar som kommer från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproduktionsenheter ska tillfalla de regioner där den betalas in.

Därför vill jag uppmana regeringen att omgående tillsätta en utredning som undersöker hur fastighetsskatten på bästa sätt kan bli mer lokal.

Då kan Norrlands alla mindre orter få behålla mer av de rikedomar man producerar.

Helena Lindahl(C)

riksdagsledamot för Västerbottens län och näringspolitisk talesperson

Skyhöga skatter på jobb och företagande har gjort det svårt att driva företag och kanske till och med anställa utanför städerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa