Låt besöksnäringen ta ett större ansvar för nyanlända

Debatt. Besöksnäringen vill ta ett större ansvar; vi har både behov och vilja att anställa fler, gärna många nyanlända. Men då måste hindren på arbetsmarknaden undanröjas.

28 februari 2018 19:12

Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg och inom allt fler sektorer råder det brist på folk.

Men för de nyanlända är arbetslösheten hög och vi riskerar ett långvarigt utanförskap.

Besöksnäringen vill ta ett större ansvar; vi har både behov och vilja att anställa fler, gärna många nyanlända. Men då måste hindren på arbetsmarknaden undanröjas.

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige, och en viktig jobbmotor: 20 procent av alla nya jobb i Sverige åren 2007–2015 skapades inom besöksnäringen, som ofta är den första arbetsplatsen.

Vi vet hur viktigt detta första jobb är; det är så man kommer in i samhället, får erfarenheter och kontakter och en kontext att bygga på.

Besöksnäringen är till sin natur internationell. Våra gäster kommer från hela världen och det gör också vi som jobbar här. 37 procent av alla i besöksnäringen är födda utomlands och sex av tio företag drivs av människor som är födda i ett annat land. Det är en högre andelar än i någon annan bransch.

Dessutom är nästan 30 procent av oss under 25 år. Branschen har låga trösklar för de som vill starta eget, för de med medhavd yrkeserfarenhet och för de som söker ett instegsjobb. Allt detta är en tillgång för branschen och en förutsättning för dess tillväxt och utveckling.

Arbetskraftsintensiva sektorer har en särskilt viktig roll när det gäller att nå en fungerande och effektiv inkludering.

I takt med att automatiseringen ökar, minskar efterfrågan på arbetskraft i tillverkningsindustrin. Därmed blir servicesektorn en allt viktigare nyckel till att ge en möjlighet för hitflyttade att använda sin förmåga, sin kunskap och sin vilja för att hitta sysselsättning.

För att kunna fortsätta på den inslagna vägen, och för att kunna nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet, behöver vi öka samhällets kapacitet att inkludera de som flytt eller flyttat hit.

Nu måste arbetsförmedlingen och regeringen, tillsammans med besöksnäringen, underlätta för de nyanlända att komma i arbete.

I besöksnäringen finns många uppenbara ingångar.

Besöksnäringen har varit pådrivande för ett snabbspår för nyanlända till sektorer med brist på folk, men det enda vi hittills fått inom sektorer som rör oss är ett snabbspår för kockar. Men även här är byråkratin omfattande och långt färre har kommit ut på arbetsmarknaden än vad vi hade förväntat oss och förberett oss för.

Dessutom är avgränsningen för snäv; besöksnäringens behov av arbetskraft är mycket bredare än bara kockar och inom många områden skulle språkkunskaper, kulturella insikter och mycket annan kunskap som nyanlända besitter göra vår näring mer konkurrenskraftig.

Det skapar i sin tur ökade skatteintäkter och ytterligare möjligheter att anställa.

Som en av Sveriges snabbast växande branscher vill besöksnäringen välkomna nyanlända i lika hög grad som vi välkomnar våra gäster.

Men vi kan inte undanröja hindren på egen hand; regeringen och arbetsförmedlingen måste vara med.

Camilla Zedendahl, Kungliga Djurgårdens Intressenter, Green Meeting Industry Council

Mattias Goldmann, vd Tankesmedjan Fores

Katarina Thorstensson, Göteborg & Co

Andreas Olsen, Hotell Kristina

Julia Senninger, Hållbara Restauranger

Kristin Lundén, Münchenbryggeriet

Cathrine Dehli, Nordic Choice Hotels

Richard Lindberg, One Planet Rating AB

Carin Broryd, Parks and Resorts

Louise Gustafsson, Rezidor Hotel Group AB

Lotta Boman, Sigtunahöjden Hotel & Conference

Karin Assarsson, Sigtunastiftelsen

Maud Ån, Site II Projekt

Jan Peter Bergkvist, Sleepwell AB

Anna Hegethorn, Smålands Turism AB

Tin-Tin Jersild, Stiftelsen Rosendals Trädgard

Stefan Johansson, Strömma Turism & Sjöfart AB

Petra Löfås, Svenska Mässan & Gothia Towers

Sylvia Nylin, Svenska Möten

Lotta Zacke, Uppsala Konsert & Kongress

Cecilia Fjellman, Visit Värmland

Joakim Ritzén, Visit Linköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa