Krig eller juridik, hur vill vi ha det?

Debatt. Sluta kriga, lös konflikterna på annat sätt.

4 september 2015 05:58

Det pågår ett flertal krig världen över och antalet flyktingar har inte varit så stort sedan andra världskriget. I Syrien är halva befolkningen på flykt.

En sund och självklar uppfattning är: Sluta kriga, lös konflikterna på annat sätt.

Krig kan inte vara lösningen. Då vandrar vi mot avgrunden, med tanke på vilka vapen som finns, vapen som så småningom kommer att användas.

Pacifism är i den meningen den grundläggande humanistiska hållningen. Å andra sidan, hur ska till exempel IS mötas: utan vapen, men med förhandlingar? Det känns vare sig realistiskt eller hållbart. Vad kan då göras?

För drygt 130 år sedan startades i Sverige en organisation med målsättningar som verkligen handlade om en annan värld än den vi sett de senaste 1 000 åren. Utöver att vara en fredsbefrämjande organisation ville man också hitta en ordning där konflikter kunde lösas på ett ordnat, konstruktivt och sakligt sätt – via domar.

Det handlar om Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Just den senare delen, att via etablerade och erkända domstolar avgöra tvister mellan länder, känns som en idé som sorgligt nog somnat in. Tanken går till ett FN som på många sätt tappat i handlingskraft och auktoritet.

Är inte tankegången om en internationellt accepterad domstol där folk och nationer kan få sin sak prövad en högst sympatisk tanke?

I dag går det inte att i detalj se hur denna skulle se ut, vilka överklagningsmöjligheter som skulle finnas etcetera. Men om idén är bra låt oss arbeta för att genomföra den.

Ett exempel: Om Ryssland tycker att Krim bör höra till dem och inte till Ukraina – ta upp det i en skiljedomstol. Ge argument som ”hörde till Ryssland före 1955”, ”befolkningen talar ryska” och ”de flesta vill höra till Ryssland”. Låt Ukraina argumentera för sin sak: ”Har i 60 år varit ukrainskt område”, ”viktigt för landet som hamn, sjöfartsområde och för rekreation” etcetera.

Skiljedomstolen får utifrån sina principer fälla utslag. Världen ska kunna utvecklas och förändras utan att stridsvagnar, flyg och gevär avgör.

Nå, IS då, kommer de att böja sig för domstolsbeslut som går dem emot? Kanske inte, och kanske inte bara IS. Ryssland, USA och Kina kan vara exempel på stater som på grund av sin militära styrka anser att de inte behöver bry sig om detta nya sätt att lösa konflikter.

Om det är så ökar det bara behovet att på en gång starta ett arbete för att etablera former för ett helt annat sätt att hantera konflikter mellan nationer, regioner och religioner. Världen behöver en skiljedomstol.

Tomas Marklund(S)

kommunfullmäktiges ordförande i Skellefteå

Världen ska kunna utvecklas och förändras utan att stridsvagnar, flyg och gevär avgör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa