Klimatet och djuren är förlorare i Buchts livsmedelsstrategi

Debatt. Livsmedelsstrategin saknar åtgärder för att reducera köttkonsumtionen. När Sveriges Radio Ekot förra året pressade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på varför han inte vill se något mål om minskad köttkonsumtion i regeringens livsmedelsstrategi blev svaret att han tycker om kött och ogillar politiska pekpinnar.

23 februari 2017 16:38

För en tid sedan lade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) fram ”En livsmedelsstrategi för Sverige” som proposition i riksdagen.

Det är oerhört allvarligt att den fokuserar på att öka svensk animalieproduktion trots att den står för enorma växthusgasutsläpp och orsakar djur lidande.

Regeringen skriver i propositionen att man avser att stödja djurindustrin ”genom ökad produktivitet för att möjliggöra ökad produktion”.

Det skadar allvarligt miljön eftersom animalier är svensk matsektors stora klimatbov. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet orsakar nötkött 40 gånger högre växthusgasutsläpp än bönor.

Världen står på randen till en klimatkatastrof. 2016 var precis som 2015 och 2014 dessförinnan de varmaste åren som uppmätts.

Halten av metan i atmosfären stiger kraftigt. Klimatförändringarna accelererar. Arktis har i vinter varit betydligt varmare än normalt. Just nu håller ett rekordstort isberg på 5 000 kvadratkilometer på att lossna.

Djuren tvingas betala produktivitetsökningen inom köttindustrin med förvärrat lidande eftersom regeringen vill mjuka upp djurskyddsreglerna.

Så här står det i regeringens proposition till riksdagen:

”Regeringen anser att arbetet med att förenkla reglerna och att öka flexibiliteten kring djurhållningen bör fortsätta. Regeringen avser att ge Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att se över sina föreskrifter i syfte att göra dem mer målinriktade och flexibla där så är möjligt.”

Livsmedelsstrategin saknar åtgärder för att reducera köttkonsumtionen. När Sveriges Radio Ekot förra året pressade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på varför han inte vill se något mål om minskad köttkonsumtion i regeringens livsmedelsstrategi blev svaret att han tycker om kött och ogillar politiska pekpinnar.

Detta är en ansvarslös hållning som totalt urholkar trovärdigheten för regeringens livsmedelsstrategi.

Sven-Erik Bucht, komplettera livsmedelsstrategin med målsättningar om att minska köttkonsumtionen och djurens lidande. Inför sedan de styrmedel som regeringens expertmyndigheter anser vara nödvändiga för att uppnå denna ambition, framförallt köttskatt, sänkt moms på miljösmarta vegetabilier och skärp djurskyddslagstiftning.

Jonas Paulsson Köttfri måndag Regeringens proposition: En livsmedelsstrategi för Sverige (mål om ökad animalieproduktion sidan 52, citat om flexiblare djurskydd sidan 57)http://www.regeringen.se/490897/contentassets/256cc25ab5a84db7a76730abb9cc3773/en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet-prop-2016-17-104.pdfMat-klimat-listanhttp://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10-120413.pdf2016 ännu ett rekordvarmt århttp://www.dn.se/nyheter/varlden/2016-annu-ett-rekordvarmt-ar/Rekordstort isberg på 5 000 kvadratkilometer håller på att lossnahttp://www.sydsvenskan.se/2017-01-06/nytt-ofantligt-isberg-pa-gang-i-antarktisLandsbygdsministern: Köttkonsumtion inget miljöproblemhttp://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6362827 18541300

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa