I år är pridefestivalerna viktigare än någonsin

Debatt. I år är det viktigare än någonsin att fira, men också att lyfta frågan om mänskliga rättigheter. HBTQ-personers rättigheter och möjligheter är en grundsten i ett rättvist och demokratiskt samhälle. Det behöver vi ständigt bli påminda om.

15 februari 2017 16:02

Skellefteå är först ut i raden av de pridefestivaler som kommer att avlösa varandra under 2017.

I år är det viktigare än någonsin att fira, men också att lyfta frågan om mänskliga rättigheter.

HBTQ-personers rättigheter och möjligheter är en grundsten i ett rättvist och demokratiskt samhälle. Det behöver vi ständigt bli påminda om.

Transpersoner är en särskilt utsatt grupp där den psykiska ohälsan är mer utbredd än hos den övriga befolkningen. Studier visar att mer än var tredje transperson övervägt självmord. Detta är oacceptabelt.

Därför är vi i Miljöpartiet glada att ingå i en regering som tydligare tagit dessa frågor på allvar än någon annan svensk regering gjort. Ett lagförslag kommer i år som ska inkludera hets och hatbrott mot transpersoner i lagstiftningen .

Regeringen har också beslutat att personer som mot sin vilja tvingats sterilisera sig inför ett byte av kön ska beviljas skadestånd. Inte för att detta kan ersätta vad som gått förlorat, men det är en viktig markering.

För att utreda transpersoners villkor och utmaningar har en utredning också tillsatts. Utredningen förväntas lägga fram sitt förslag i oktober i år. Till exempel har transpersoner länge pekat på att kontakter med vården känns förnedrande på olika sätt.

Problem som att transsexualism fortfarande är en diagnos och att väntetider och mottagande skiljer sig stort över hela landet skapar ytterligare svårigheter. Ett kunskapsstöd om könsdysfori har tagits fram av Socialstyrelsen, men används ännu inte överallt.

Här i Västerbotten har landstinget infört en pilotutbildning med HBTQ-diplomering för landstingets olika verksamheter. Hittills har fem verksamheter diplomerats, med 123 medarbetare. Utbildningen är avgiftsfri och fokuserar på grundläggande frågor som sexualitet, kön, queer och normkritik och fokuset anpassas efter verksamheten.

Utifrån temat om HBTQ-personers hälsa och ohälsa har olika inriktningar tagit form. Det handlar exempelvis om våld i samkönade relationer och nyanlända HBTQ-personers situation och transerfarenhet.

Mellan utbildningstillfällen arbetar deltagarna med att granska den egna verksamheten normkritiskt och komma med förslag på förbättringar. Glädjande nog är intresset för utbildningen stort och vi räknar med att ytterligare nio verksamheter inleder sin diplomering redan nu i vår.

Alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck har rätt att bli bemötta med respekt, i vården och överallt i samhället. Att införa ett tredje kön anser Miljöpartiet vara ett viktigt nästa steg.

Det är många som inte känner sig hemma i den tvåkönsnorm vi har i dag. Flera länder har redan tagit steget och det är dags att Sverige tar efter.

Pride är en möjlighet att fira de många framsteg som skett på HBTQ-området, men det är också ett tillfälle att minnas och uppmärksamma allt det arbete som kvarstår.

Nu fortsätter vi arbetet för att alla människor ska kunna vara sig själva.

Annika Hirvonen Falk(MP)

riksdagsledamot för Stockholms län och jämställdhetspolitisk talesperson

Robert Winroth(MP)

landstingsråd Västerbottens läns landsting

Att införa ett tredje kön anser Miljöpartiet vara ett viktigt nästa steg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa