Höga kostnader för mjölkgårdar om kilometerskatt införs

Debatt. När vi tittar på vad förslaget på 24 kronor per mil i skatt skulle innebära för en mjölkgård handlar det om en merkostnad på 17 öre per kilo mjölk. Det en årlig merkostnad på närmare 100 000 kronor för en mjölkgård med 60 djur.

7 oktober 2016 05:58

Vi har länge och väl väntat på regeringens nationella livsmedelsstrategi.

Förväntningarna på skarpa förslag är höga hos lantbruksnäringen – men tiden börjar kännas knapp.

För alltmedan strategin förhalas slutar mjölkbönder i en oroväckande takt.

Mjölkproduktionen är jordbrukets ryggrad i Västerbotten och borgar för miljövänlig nära mat, lokala jobb och ett öppet landskap.

I ett läge där världsbefolkningen spås öka explosionsartat, och efterfrågan på mat kommer att bli därefter, är det av största vikt att vi kan behålla och utveckla den livsmedelsproduktion vi har i landet. Sverige har stor tillgång till åkermark och vatten, en god djuromsorg, med friska djur, och lägst antibiotikaanvändning EU.

Men i stället för positiva ”läckor” från strategiarbetet kommer utredningen om en kilometerskatt.

Om den förverkligas blir det förödande för jordbruket i ett så stort och glest befolkat län som vårt.

Det är många som på tidningarnas debattsidor vittnat om hur detta förslag skulle slå mot vår industri, inte minst mot skogsnäring som skapar många jobb i länet.

I Västerbotten står jord- och skogsbruket, och dess förädlingsindustri, för 7,4 procent av länets totala sysselsättning – att jämföra med riksgenomsnittet på 4,8 procent.

När vi tittar på vad förslaget på 24 kronor per mil i skatt skulle innebära för en mjölkgård handlar det om en merkostnad på 17 öre per kilo mjölk. Den största delen av kostnaden uppstår vid mejeriets hämtning och transport av mjölk.

Om nu avsikten med skatten är att föra över transporter till järnväg kan ju läsaren själv förstå det bisarra med hela tanken – och hur fel det slår. I totalsumman på 17 öre per kilo mjölk har vi även tagit hänsyn till hur skatten skulle slå för transporter av slaktdjur och foder till djuren.

Sammantaget betyder det en årlig merkostnad på närmare 100 000 kronor för en mjölkgård med 60 djur. Och då har vi inte tagit med kostnaderna för transporter inom gården. I ett så pressat lönsamhetsläge som vi har i dag skulle det i ett slag slå ut ett stort antal bönder.

Vi vill därför uppmana länets riksdagspolitiker att snarast försöka förpassa detta absurda förslag till papperskorgen.

Vi har endast 220 mjölkgårdar kvar här i Västerbotten. Vi menar att alla politiska förslag som läggs framöver när det gäller jordbruket måste stärka konkurrenskraften och framtidstron – inte tvärtom.

Arne Lindström

ordförande LRF Västerbotten

Mats Granath

regionchef LRF Västerbotten

Vi vill uppmana länets riksdagspolitiker att snarast försöka förpassa detta absurda förslag till papperskorgen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa