Historisk förstärkning av för- och grundskola i Skellefteå kommun

22 mars 2019 06:56

Skellefteå kommun har gjort stora satsningar på nya förskolor och grundskolor under de senaste åren. När vi nu står inför en ny framtid är denna satsning helt avgörande. Inför 2019 utökades för- och grundskolenämndens budget med 76 miljoner kronor.

Trots resursförstärkningar och ett aktivt arbete har skolan haft svårt att klara sin verksamhet inom tilldelad budget.

Därför kommer vi socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet att redan nu skjuta till ytterligare 60 miljoner kronor vilket ger nämnden en sammanlagd resursförstärkning på hela 136 miljoner kronor för 2019. Vi kommer dessutom att föreslå fullmäktige att skriva bort nämndens underskott i bokslutet för år 2018 som uppgick till minus 67 miljoner kronor.

Vi är medvetna om att detta minskar driftutrymmet inför kommunens budgetarbete kommande år. Men med detta resurstillskott ser vi att nämnden får arbetsro och mer tid för att se över framtidens skolstruktur.

Det handlar om att göra kloka prioriteringar. Utmaningen är att både gasa och bromsa samtidigt.

För att kommunen ska kunna klara sin ekonomi under de kommande åren kommer det att krävas strukturella förändringar, inte bara inom skolans verksamhet, utan inom kommunens samtliga verksamheter.

Sveriges samtliga 290 kommuner står inför stora utmaningar när det gäller att klara framtidens välfärd såväl när det gäller ekonomi som kompetensförsörjning. Skellefteå är inte något undantag.

Dock kan vi se att Skellefteå kommun befinner sig i ett starkt investeringsläge som saknar motstycke. Det innebär att vi i högre grad behöver prioritera resurser för kommande investeringar som möjliggör fler etableringar och nya kommunmedborgare.

Utmaningen är att både gasa och bromsa samtidigt. Det handlar också om att göra kloka prioriteringar. Med det så har vi goda förutsättningar att säkra framtida skatteintäkter och med det en bra välfärd som är nödvändigt för att säkerställa framtidens positiva utmaningar.

Lorents Burman

Kommunstyrelsen ordförande

Socialdemokraterna

Maria Marklund

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Socialdemokraterna

Agnetha Hansson

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Vänsterpartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa