Forskning ger hopp för demenssjuka

Debatt. För en tid sedan publicerades nya lovande resultat. Med hjälp av en ny medicin har forskarna lyckats minska mängden skadlig plack i hjärnan hos människor med alzheimer. Även i Sverige pågår spetsforskning inom området.

12 oktober 2016 14:45

I Sverige lider omkring 160 000 av en demenssjukdom varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste.

Denna siffra väntas öka kraftigt. I framtiden räknar man med att varannan svensk förr eller senare kommer att drabbas av demens om inte våra forskare lyckas hitta nya sätt att förebygga och behandla sjukdomen.

Det är en kamp mot klockan. I takt med att vi lever allt längre väntas de drabbade bli allt fler. Om drygt 30 år uppskattas antalet personer med demens ha ökat från dagens cirka 160 000 till 240 000. I världen väntas antalet nästan tredubblas, från 47 till 132 miljoner.

Alzheimers sjukdom är en förödande sjukdom som angriper hjärnan och får nervcellerna att förtvina. Den drabbade förlorar gradvis minne, språk och rumsuppfattning. Det finns ingen bot och till slut leder sjukdomen till döden.

Man vet inte säkert varför detta sker, men man tror att plack som bildas av proteinet beta-amyloid kan ligga bakom.

Sjukdomen skapar stort lidande för både den drabbade och de anhöriga, men också stora samhällskostnader. 2012 beräknades de totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar i Sverige vara 63 miljarder kronor. Denna siffra väntas öka när antalet drabbade blir fler.

Men forskning ger hopp. För en tid sedan publicerades nya lovande resultat. Med hjälp av en ny medicin har forskarna lyckats minska mängden skadlig plack i hjärnan hos människor med alzheimer.

Även i Sverige pågår spetsforskning inom området. I Lund jobbar forskare bland annat med att karaktärisera sjukdomen för att i framtiden kunna skräddarsy behandlingen för varje patient.

En nyligen genomförd Sifo-undersökning, på uppdrag av Forska Sverige, visar att det här är en fråga som berör och engagerar. 80 procent av invånarna i norra Sverige anger att de är oroliga för att de själva eller en nära anhörig ska drabbas av en sjukdom som inte går att bota.

Det verktyg vi har för att möta denna utmaning är medicinsk forskning och innovation. Därför vill Forska Sverige att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt ska fördubblas från dagens två till fyra öre per vårdkrona.

Och västerbottningarna håller med: åtta av tio av invånarna i norra Sverige tycker att det är ett bra förslag.

Behovet är stort – och det är bråttom.

Låt oss satsa på medicinsk forskning för att tillsammans tackla denna brådskande utmaning.

Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska Sverige Gunilla Westergren-Thorsson dekanus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet Anders Sylvan landstingsdirektör Västerbottens läns landsting Anna Hemlin generalsekreterare Hjärnfonden 18541153

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion