Förändrad snabbtågstrafik påverkar norra Sverige

Debatt. Enligt vad vi förstår vill SJ senarelägga tre eftermiddagsavgångar från Sundsvall till Stockholm, samt förlänga vissa förbindelser till Östersund.

27 februari 2015 02:44

SJ har i samband med arbetet med tågplan 2016 signalerat förändringar i snabbtågstrafiken runt Sundsvall som skulle få stora negativa effekter på Norrtågs regionaltågtrafik.

Resenärer i stråken Umeå–Sundsvall–Stockholm och Sundsvall–Östersund skulle drabbas.

Vi uppmanar SJ att göra ett omtag i frågan.

Den nya regionala tågtrafiken i Norrtågssystemet är sannolikt den samhälleliga investering under senare år som mest positivt påverkat utvecklingsförutsättningarna i norra Sverige.

I dag ser vi också en mycket kraftig ökning i resandet. Allt fler väljer att arbets- och studiependla med tåg, särskilt i stråken Sundsvall–Umeå och Sundsvall–Östersund.

Norrtågstrafiken finansieras av landstingen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Vår ambition är att fortsätta utveckla den regionala tågtrafiken.

Vi ser också ett stort regionalt värde i SJ:s snabbtågstrafik Umeå–Stockholm.

Vår förhoppning är att vi ska kunna stärka samspelet mellan vår egen regionala Norrtågstrafik och SJ:s snabbtågstrafik. Möjlighet att använda regionala reskort på SJ:s tåg och smidiga anslutningar mellan regional- och fjärrtåg är prioriterade frågor.

Vi oroas därför av signalerna från SJ om förändringar i snabbtågstrafiken runt Sundsvall. Enligt vad vi förstår vill SJ senarelägga tre eftermiddagsavgångar från Sundsvall till Stockholm, samt förlänga vissa förbindelser till Östersund.

Möjligheten att anpassa Norrtågstrafiken norr om Sundsvall till SJ:s signalerade förändringar är av trafiktekniska skäl högst begränsad.

Om förändringarna genomförs drabbas resenärerna på flera sätt.

Anslutningsmöjligheterna mellan snabbtåg och regionaltåg försämras påtagligt.

Den redan hårt belastade mittbanan får större belastning med ökad risk för trafikstörningar.

Samtidigt kommer restiden Stockholm–Åre att förlängas med en timme om tågen går över Sundsvall jämfört med att åka över Ljusdal/Ånge som i dag.

Ökade kollektivtrafikkostnader för skattebetalarna med den nya trafiklösningen är också att räkna med.

I egenskap av företrädare för den regionala kollektivtrafiken, och finansiärer av Norrtågstrafiken, uppmanar vi SJ att tänka om.

Detta för att värna tågtrafikens positiva utveckling och stora betydelse för norra Sverige.

Erik Lövgren(S)

vice ordförande landstingsstyrelsen i Västernorrland

Robert Uitto(S)

regionråd Region Jämtland-Härjedalen

Peter Olofsson(S)

ordförande landstingsstyrelsen i Västerbotten

Maria Stenberg(S)

ordförande landstingsstyrelsen i Norrbotten

Om förändringarna genomförs drabbas resenärerna på flera sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion