Folkligt förankrad arkitektur gör Sverige vackrare

Debatt. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas bostäder som folk i allmänhet vill ha. Genom att utreda hur befolkningen ska kunna ges ett större inflytande över utformningen av arkitekturen i offentliga miljöer så skulle vi kunna få ett Sverige som invånarna upplever som vackrare.

6 januari 2019 13:13

För en tid sedan berättade SVT Nyheter Småland om it-företagaren Björn Sundeby och hans kamp för att få bygga ett hus i sekelskiftesstil.

Förslaget har mött starkt lokalt motstånd i Växjö. Främst från delar av arkitektkåren som skrivit protestbrev och hävdat att huset är ”bakåtsträvande”.

Till slut fick det nationellt uppmärksammade byggprojektet klartecken, och ser nu ut att bli av.

Samtidigt som delar av arkitektkåren velat stoppa bygget har projektet hyllats av andra. Bland annat av föreningen Arkitekturupproret med sina Facebook-grupper med tiotusentals medlemmar.

Detta indikerar att det kan finnas en diskrepans mellan delar av arkitektkårens åsikter och befolkningens i stort när det gäller synsättet på klassisk arkitektur.

Marknadsundersökningsföretaget Yougov och arkitektfirman Adam Architecture har i en undersökning, med över 1 000 respondenter, kommit fram till att 77 procent föredrar traditionell arkitektur, medan resterade 23 föredrar en modern och samtida.

I undersökningen visades bilder på mer traditionell respektive modern arkitektur. Respondenterna fick sedan välja vilken byggnad de helst skulle vilja se byggas intill sin egen bostad.

Undersökningen talar sitt tydliga språk; folk i allmänhet föredrar klassisk arkitektur framför en mer modern.

Även om resultatet härrör från en specifik undersökning så borde diskrepansen mellan de som utformar byggnaderna och befolkningen i allmänhet leda till åtgärder.

Sverigedemokraterna vill att det ska byggas bostäder som folk i allmänhet vill ha. Genom att utreda hur befolkningen ska kunna ges ett större inflytande över utformningen av arkitekturen i offentliga miljöer så skulle vi kunna få ett Sverige som invånarna upplever som vackrare.

Vi sverigedemokrater har exempelvis förslag på att införa demokratiskt valda råd, som kan påverka utformningen av arkitekturen i offentliga miljöer i kommunerna.

En annan tanke är att låta invånarna få tycka till om byggprojekt i närområdet. Att med hjälp av folkbokföringen och e-legitimation eller motsvarande anordna lokala omröstningar.

Vi sverigedemokrater förstår att klassisk arkitektur uppskattas av många i vårt land. Björn Sundebys projekt ser vi som ett uttryck för detta.

Med vår politik kommer därför klimatet för den som vill bygga på ett liknande sätt att vara mycket mer välkomnande än vad det är i dag. Med stöd av de politiska förslag, som vi driver för att göra allmänheten mer delaktig i dessa frågor, är vi övertygade om att mer klassisk arkitektur skulle kunna breda ut sig över Sverige.

En politik för arkitektur och offentliga miljöer, med bättre folklig förankring, kommer att leda till att det vi bygger också kommer att ses som vackrare.

Det är någonting som är värt att sträva efter.

Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot från Västra Götalands läns, kulturpolitisk talesperson

Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot från Östergötlands län, ledamot i kulturutskottet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa