Fler måste göra mer för att stoppa våldet

Debatt. Var fjärde kvinna kommer under sin livstid att utsättas för brott i en nära relation.

25 november 2015 04:58

Miljontals flickor och kvinnor världen över utsätts för misshandel, våldtäkter, stympning och mord av ingen annan anledning än just för att de är flickor och kvinnor.

I dag, den 25 november, uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Att den här dagen fortfarande behövs är lika tungt att behövs att behöva konstatera varje år.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon svarade tidigare i år på S-kvinnors fråga om hur vi ska stoppa våldet mot flickor och kvinnor. Han poängterar att ansvariga måste ställas inför rätta, men också att vi måste förändra de normer och värderingar som tillåter att det händer från första början. Unga människor måste utbildas, både pojkar och flickor. Jämställdhet har också antagits som ett av FN:s nya globala utvecklingsmål.

Förra året anmäldes 17 000 fall av misshandel i nära relationer i Sverige. Men då bör vi komma ihåg att de allra flesta aldrig anmäler. Tusentals kvinnor och barn lever varje dag med hot och misshandel. Även män drabbas, men våldet mot kvinnor är både grövre och oftare upprepat. Var fjärde kvinna kommer under sin livstid att utsättas för brott i en nära relation.

- Kvinnojourerna måste säkras

Det är glädjande att regeringen avsatt mer pengar till landets kvinno- och tjejjourer för att skydda våldsutsatta kvinnors liv. Pengarna måste dock fortfarande sökas varje år. S-kvinnor har länge kämpat för en långsiktig finansiering för att säkra jourernas verksamhet och självbestämmande. Det kravet fortsätter vi driva.

- Det sociala skyddsnätet måste stärkas

Nu tas några viktiga steg, som att höja lägstanivån i föräldraförsäkringen, förstärka sjukförsäkringen och höja underhållsstödet. För en utsatt grupp, inte sällan ensamstående mammor, med stora behov av vård, stöd och skydd måste vikten av starka sociala skyddsnät bli tydligare. Deras situation måste lyftas när stöden utformas.

- Kommunerna måste ta sitt ansvar

Årets kvinnobarometer från Unizon rankar hur 200 av Sveriges kommuner arbetar mot mäns våld mot kvinnor. I Västerbotten är Skellefteå den kommun som kommit längst – fjärde bäst i landet. Flera västerbottniska kommuner hamnade dock i botten av listan: Storuman på plats 133, Sorsele på 140 och Malå på 187. Bara åtta av 15 kommuner i länet valde att delta, så resultatet lämnar en del i övrigt att önska.

Många kommuner har aldrig analyserat förekomsten av våld mot kvinnor eller behoven i sin egen kommun och över hälften av kommunerna avsätter inga öronmärkta pengar för detta. S-kvinnor vill se mycket tydligare krav på kommunerna att presentera en handlingsplan för att identifiera och förebygga våld och säkra stöd och skydd.

Goda exempel finns och de bör spridas.

Jämställdhet handlar om varje individs rätt till makten över sitt eget liv. Den makten och friheten behöver vi tyvärr fortfarande kämpa för, både på hemmaplan och internationellt.

Carina Ohlsson

ordförande S-kvinnor

Susanne Dufvenberg

ordförande S-kvinnor Västerbotten

I Västerbotten är Skellefteå den kommun som kommit längst – fjärde bäst i landet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa