Får för lite näring i skolan

Replik. Studier från Högskolan i Kristianstad visar att det är viktigt för alla barn att dricka mjölk till maten.

8 september 2015 17:57

Replik på Jonas Paulssons (Köttfri måndag) debattartikel ” Skolor bör avvisa EU:s mjölkpeng” publicerad på norran.se torsdagen den 3 september 2015.

På norran.se uppmanar Jonas Paulsson från föreningen Köttfri måndag svenska skolor att tacka nej till EU:s skolmjölksstöd (”Skolor bör avvisa EU:s mjölkpeng” 3/9 2015). Han hänvisar bland annat till Livsmedelsverkets kostråd och till att mjölk skulle vara dåligt för klimatet.

Frågan är om han förstår vad han gör. Redan i dag får många barn i sig för lite näring i skolan. Om skolorna skulle följa Jonas Paulssons uppmaning skulle risken för näringsbrist öka markant.

Jonas Paulsson påstår att det i Livsmedelsverkets kostråd står att barn och unga bör minska konsumtionen av mjölk, fil och yoghurt. Det är fel. Tvärtom menar Livsmedelsverket att barn mellan två och 18 år behöver mycket kalcium och vitamin D och att ett enkelt sätt för dem att få i sig det är att äta eller dricka fem deciliter magra mjölkprodukter per dag.

I de senaste kostråden, som kom tidigare i år, står det även att magra mjölkprodukter bidrar till att minska risken för flera olika sjukdomar, bland annat högt blodtryck, stroke och diabetes typ 2 (Livsmedelsverkets rapport 5/2015. Råd om bra matvanor – risk- och nyttohanteringsrapport).

När det gäller miljöpåverkan så har Jonas Paulsson rätt i att mjölkproduktion påverkar klimatet. Det gör nämligen allt vi äter och dricker. Därför gäller det att se till att det vi äter innehåller så mycket näring som möjligt för att inte påverka klimatet i onödan.

Då är mjölk bra. Den innehåller sju gånger mer näring än till exempel havredryck i relation till sin klimatpåverkan. FAO (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation) konstaterar dessutom att svensk mjölk har 44 procent lägre klimatpåverkan per liter än världsgenomsnittet (Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector. A Life Cycle Analysis, FAO 2010).

Studier från Högskolan i Kristianstad (Rosander m fl 2013: Är maten näringsriktig i Landskronas skolor?) visar att det är viktigt för alla barn att dricka mjölk till maten. Extra viktigt är det för barn som äter små portioner eller inte hinner få i sig tillräckligt med mat på lunchrasten. Mjölken behövs för att barnen ska få i sig tillräckligt med bland annat kalcium, vitamin B 12 och magnesium.

Om Jonas Paulsson verkligen vill att skolbarnen ska ha en framtid så borde han tänka sig för innan han med felaktiga påstående uppmanar till att våra barn ska få i sig mindre näring under sin uppväxt – när de som bäst behöver den.

Helena Lindmark Månsson professor och expert på nutrition och mjölkens sammansättning vid LRF Mjölk Annika Smedman medicine doktor och expert på nutrition vid LRF Mjölk Lisa Ehde agronom och expert på miljö och klimat vid LRF Mjölk

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa