Ett nytt år med nya möjligheter

Debatt. Efter valet har vi tvingats inse att det finns mycket som inte kan kallas för utmaningar. Vi har insett att det inte är rätt att kalla problem för utmaningar, och att dessa problem är på riktigt. Vi tar över en region där sjukvården misskötts, där ledarskapet inte klarat av att ställa om till den verklighet vi lever i.

20 januari 2019 16:02

Ett vackert vintervitt Norrbotten har vaknat upp till 2019.

Vid årsskiftet tillträdde Norrbottens sjukvårdsparti, Moderaterna och Centerpartiet som ledande politisk majoritet i Region Norrbotten. Efter 84 år med socialdemokratiskt styre är det dags för andra partier att ta ansvar, ett nytt ledarskap i en ny tid.

Under de 84 år som den gamla S-V-majoriteten ledde vårt landsting, och senare vår region, har flera viktiga beslut tagits. Många har arbetat hårt och målmedvetet, utifrån sina politiska prioriteringar, för att nå resultat.

Det har gått fyra månader sedan Norrbottens medborgare lade sina röster i valurnan. Sedan vi fått ett valresultat har den bortröstade majoriteten, med Glenn Berggård (V) och Anders Öberg (S) i spetsen, gjort ett föredömligt arbete för att underlätta och förenkla maktövertagandet.

Vi är tacksamma för det. Samarbete och fokus på medborgarna är det centrala i det förändringsarbete vi vill genomföra för att återupprätta det samhällskontrakt vi alla tecknat genom skattsedeln.

Under valrörelsen lovade vi att stå för en politik som prioriterar hälsa och sjukvård, en politik där människan ska vara i fokus. Vi har lovat att decentralisera, korta köerna och öka kvaliteten.

Vi har många gånger sagt att det inte blir enkelt, att det inte finns någon snabb lösning som förändrar och förbättrar allt över en natt. Vi är medvetna om att det finns ordentliga utmaningar.

Efter valet har vi tvingats inse att det finns mycket som inte kan kallas för utmaningar. Vi har insett att det inte är rätt att kalla problem för utmaningar, och att dessa problem är på riktigt.

Vi tar över en region där sjukvården misskötts, där ledarskapet inte klarat av att ställa om till den verklighet vi lever i.

I en tid där transporterna är en av de stora miljöbovarna har regionen genom centraliseringar ökat patient- och personalresandet.

Men framför allt har den egna personalen inte prioriterats i tillräcklig omfattning. Den tidigare majoriteten har inte klarat av att inse att regionen inte har monopol på arbetsgivarrollen.

Personalen är den allra viktigaste investeringen, och den viktigaste pusselbiten för att kunna leverera en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Vi anser att många av de politiska beslut som tagits inte alltid utgått från att patienten och befolkningen ska vara i centrum. Vi behöver bättre tillgänglighet, högre kvalitet och vi ska aldrig behöva oroa oss för patientsäkerheten. Ett minskat transportbehov är en del av den.

Vi lyssnar på de berättelser som kommer till oss, och vi inser att problemen om möjligt är ännu fler än vad vi kunnat ana.

Vi har tagit och vi kommer att fortsätta att ta politiska beslut som gör skillnad.

Vi kommer att lyssna, vi kommer se över alla verksamheter för att hitta effektiviseringar, för att höja kvaliteten, och vi kommer att ta krafttag för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har en väldigt kompetent personal, som gör ett fantastiskt jobb varje dag. De är våra vardagshjältar. De behöver och ska få all uppskattning och ett gott ledarskap.

Region Norrbotten har sedan två år tillbaka ansvaret för den regionala utvecklingen. Genom ett fördjupat samarbete med länsstyrelsen, kommuner, näringsliv, organisationer och Region Västerbotten har vi goda förutsättningar att skapa en positiv utveckling i hela länet. En regional utvecklingsstrategi som tas fram och utgöra grunden för skapandet av ett attraktivare Norrbotten.

Vi har redan tagit beslut som kommer att göra skillnad: nya MR-kameror ska placeras på Kiruna och Kalix sjukhus, vi inför ortsplacerade distriktssköterskor, satsar 50 miljoner kronor på arbetsmiljöförbättringar och höjda löner till sköterskegrupper. En effektiviseringsöversyn av alla övriga, icke sjukvårdande verksamheter har initierats.

Vi har redan förändrat den politiska organisationen och kan på så sätt spara åtskilliga miljoner årligen. Vi avser också att inleda en översyn/förändring av regionens administration och tjänstemannaorganisation i syfte att förbättra och effektivisera.

Alla beslut och förändringar kommer inte att uppskattas av alla. Vi har i dagsläget en ekonomi i balans, men åren framöver kommer att kräva och innebära anpassningar och effektiviseringar för att alla norrbottningar ska få en tillgänglig, effektiv vård av hög kvalitet.

Vi är oerhört tacksamma för de privata vårdgivare som finns runt om i vårt län. Vi hoppas på innovativa arbetssätt för att kunna leverera en ännu bättre vård.

För att möta framtiden och dess krav behöver hela samhället samverka.

Kenneth Backgård (Norrbottens sjukvårdsparti), regionråd Region Norrbotten

Linda Frohm (M), regionråd Region Norrbotten

Nils-Olov Lindfors (C), regionråd Region Norrbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa