En ojämlik allergivård drabbar västerbottningarna

Debatt. Antalet personer som får allergivaccination skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Exempelvis fick 48 patienter per 10 000 invånare i Hallands län allergivaccination under 2017. I Västerbottens län var motsvarande siffra nio patienter per 10 000 invånare.

7 juli 2019 13:52

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen.

Allergier är numera en av våra stora folksjukdomar.

Tack vare forskningens framsteg kan orsakerna bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen.

I Sverige har omkring 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom och var tionde svensk har astma. Astma och allergi är en av våra stora folksjukdomar och innebär ofta en dold funktionsnedsättning. Det kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga.

Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen.

Samtidigt ger forskningen hopp. Tack vare de senaste årens framsteg kan själva orsaken till många allergier behandlas med allergivaccination. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt eftersom de allergiska besvären minskar eller till och med försvinner helt.

Dessvärre visar siffror från allergiforskningsföretaget ALK att antalet personer som får allergivaccination skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Exempelvis fick 48 patienter per 10 000 invånare i Hallands län allergivaccination under 2017. I Västerbottens län var motsvarande siffra nio patienter per 10 000 invånare.

Det är oklart vad skillnaderna mellan länen beror på.

Utöver lidande för den enskilde medför den ökade utbredningen av allergi stora ekonomiska konsekvenser. Både för den drabbade och för samhället.

Till exempel beräknas enbart allergisk snuva kosta samhället tolv miljarder kronor varje år.

Att inte använda de behandlingar som finns skapar onödigt lidande. Dessutom är det ett slöseri med samhällets resurser.

Vi uppmanar därför regionerna att skyndsamt jämna ut skillnaderna i allergivården och se till att effektiva behandlingar kommer patienterna till del – oavsett var i landet man bor.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska Sverige

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och allergiförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa