Detta vill vi i LRF höra Bucht säga i Skellefteå

Debatt. Det är mer än bråttom att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer med kraftfulla åtgärder och inte snuttifierade insatser som varken gör till eller från för bonden här och nu.

27 april 2017 17:24

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kommer till Skellefteå på arbetarrörelsens högtidsdag, första maj, ligger tyngdpunkten i hans tal troligtvis inte på inrikes jordbrukspolitik.

Vi kan ändå inte sluta hoppas att Bucht, och för den delen även övriga politiker, skulle sända ut budskapet om att livsmedelsproduktionen i Sverige är högprioriterad.

Vi lever i en orolig värld. Men årtionden av obefintlig styrning av livsmedelsproduktionen har lett till att vi i dag bara kan försörja hälften av landets befolkning med mat i ett krisläge.

Sven-Erik Bucht kommer på måndag att tala i norra Sveriges största jordbrukskommun. Skellefteå har flest jordbruksföretag, cirka 900, flest mjölkkor, cirka 4 500, och vi brukar cirka 26 500 hektar mark – cirka 40 procent av Västerbottens samlade åkermark.

Jordbruket i Skellefteå har alla möjligheter att växa och skapa betydligt fler arbetstillfällen än de flesta andra branscher eftersom jordbruk köper merparten av varor och tjänster lokalt. Men vi måste få de rätta förutsättningarna.

Sven-Erik Bucht har gjort ett gott arbete. I början av året fick han till den breda uppgörelsen i riksdagen om en nationell livsmedelsstrategi med mål om att öka livsmedelsproduktionen. Men jublet då från oss bönder har nu tyvärr bytts i en allt större frustration och oro eftersom det hittills inte presenterats några krafttag.

Basen i jordbruket i Skellefteå, och resten av länet, är mjölkproduktion. Men med färre bönder och sjunkande mjölkvolymer riskerar underlaget på sikt att bli för litet för att en fungerande infrastruktur kring jordbruket ska kunna upprätthållas. Därmed kan arbetstillfällen och skatteintäkter gå om intet.

Det är mer än bråttom att landsbygdsministern kommer med kraftfulla åtgärder och inte snuttifierade insatser som varken gör till eller från för bonden här och nu.

Vi i LRF har några förslag:

- Skicka pengar till regionerna i landet så att vi kan göra verkstad i de regionala livsmedelsstrategierna.

- Öka insatserna inom ramen för det nationella stödet för norra Sverige.

- Sänk dieselskatten i de gröna näringarna till en med våra konkurrentländer jämförbar nivå.

- Inför inte någon form av avståndsskatt.

- Kompensera lantbrukaren för de svenska regler och förordningar som gäller djur- och miljöskydd och som går längre än EU-nivå.

- Underlätta investeringar i jordbruksföretag enligt modellen med ”landsbygdslånet” för bostadsbyggande som har föreslagits av den parlamentariska landsbygdskommittén.

- Värdera jordbrukets intressen högre i alla kommunala plan- och vattenfrågor än vad som görs i dag.

- Se till att lokala och svenska råvaror blir norm i den offentliga upphandlingen av livsmedel.

Upp till kamp för livsmedelsproduktionen nu Sven-Erik Bucht.

Pär Antonsson, Övre Bäck

vice ordförande för LRF Västerbotten

Jordbruket i Skellefteå har alla möjligheter att växa och skapa betydligt fler arbetstillfällen än de flesta andra branscher.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa