Det måste satsas ännu mer på kvinnorna inom vården

Debatt (internationella kvinnodagen). Det behövs fler utbildningsplatser och bättre möjligheter för vidareutbildningar, men för att fler ska välja vårdyrket, och stanna kvar, måste också villkoren bli bättre och och lönerna upp.

8 mars 2018 06:58

Sverige har en sjukvård i världsklass.

Fler överlever svåra sjukdomar än i de flesta andra länder, det görs stora medicinska framsteg med toppmodern utrustning och hela befolkningen har tillgång till vården.

Även förlossningsvården är världsledande.

Vi har fantastisk kunskap och fantastiska resurser. Ändå känner vi oss inte trygga med vården. Ändå mår inte personalen bra.

Många har känslan av att vården inte riktigt går att lita på och verkligen finns där när vi behöver den.

Sverige investerar mycket i välfärd, självklart ska vi kunna lita på att skyddsnätet håller, utan undantag. En stark välfärd är livsviktig.

När det gäller vårdköerna är Sverige definitivt inte i världsklass. När den inte räcker till för alla, när några får vänta, medan andra kan betala sig förbi köerna blir det påtagligt att den jämlikhet som ska vara kärnan inom svensk sjukvård brister.

Då är vården inte den trygghet den ska vara.

Det handlar också om de anställdas villkor.

De yrkesgrupper som enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är nöjdast och tycker mest om sina jobb är ingenjörer och barnmorskor. Men skillnaderna är stora i hur deras kärlek till sitt arbete förvaltas och värderas.

Sverige investerar mycket i välfärd, självklart ska vi kunna lita på att skyddsnätet håller, utan undantag. En stark välfärd är livsviktig.

En barnmorska tjänar i dag åtskilliga 1 000-lappar mindre än en ingenjör i månaden.

Det säger rätt mycket, eller hur?

Kvinnor inom vård och omsorg har störst ökning i sjukskrivningar och psykiska ohälsa. Många kan ta hårt arbete och tuffa utmaningar på ett jobb de älskar, men att ge allt och ändå inte känna uppskattning är tärande.

Till det läggs emotionell stress, känslan av att inte ha räckt till för sjuka människor som behövde dig.

Vårdköerna handlar inte om brist på platser: ”Vi har salarna, vi har sängar och vi har all utrustning vi behöver. Men vi saknar personal”, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribiero i S-kvinnors tidning Morgonbris.

Det behövs fler utbildningsplatser och bättre möjligheter för vidareutbildningar, men för att fler ska välja vårdyrket, och stanna kvar, måste också villkoren bli bättre och och lönerna upp.

I dagarna presenterade Socialdemokraterna historiskt stora satsningar på sjukvården, för mer personal, som mår bra och kan göra ett bra jobb, på kvinnors hälsa och för att förebygga psykisk ohälsa.

Det är oerhört viktigt att Sverige fortsätter ha en S-ledd regering som arbetar aktivt för detta, som prioriterar bättre och tryggare sjukvård före nya skattesänkningar.

S-kvinnor fortsätter ta kampen för en jämlik och jämställd sjukvård.

Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor

Susanne Dufvenberg, distriktsordförande S-kvinnor i Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa