Det blir inte någon elbrist

Replik. De senaste åren har Sverige haft ett överskott på el.

17 september 2015 04:06

Replik på Svenskt näringslivs debattartikel ”Elbrist hotar jobb och tillväxt i Västerbotten” publicerad i Norran och på norran.se fredagen den 11 september 2015.

Fredagens debattartikel i Norran ” Elbrist hotar jobb och tillväxt i Västerbotten” (11/9 2015) var minst sagt oärlig. Dels kommer det inte att bli någon elbrist, dels skulle en sådan ändå inte hota jobb och tillväxt i länet.

De senaste åren har Sverige haft ett överskott på el i samma storleksordning som de fyra små kärnkraftverken. Överskottet har exporterats och gett inkomster till elindustrin. Fortsätter vi att bygga vindkraftverk och solcellsanläggningar i den takt vi gjort de senaste åren kommer stängningen av reaktorerna inte att märkas.

Vi behöver el, men inte el från kärnkraft och kolkraft. Kärnkraften producerar giftigt radioaktivt avfall, och även koldioxid (CO 2). I annonser har Vattenfall och Eon försökt hävda att kärnkraft är CO 2-neutral, men Konsumentverket beslutade, efter att ha konsulterat forskare, att reklamen var vilseledande reklam och förbjöd företagen att ha dessa argument i sina annonser.

Priset på el har de senaste tre åren nästan halverats. Det är skälet till att Vattenfall och Eon vill stänga sina minsta reaktorer. Industrin i Västerbotten borde därmed också ha fått en kraftig sänkning av sina kostnader jämfört med vad de hade för säg fem år sedan.

Skulle avvecklingen av fyra reaktorer höja priset med tre öre per kWh ligger det fortfarande långt under vad priset var för fem år sedan. Det kan knappast vara ett hot mot jobben.

Viktigare för näringsliv och medborgare i Västerbotten är att det inte byggs ett stort finskryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki – femton mil öster om Skellefteå. Det är en anläggning som för all framtid riskerar hälsa och miljö kring Bottenvikens stränder. Svenskt näringsliv bör aktivt försöka förmå SSAB att lämna detta projekt.

Lika lite som vi vill låta kolkraften överleva för kolkraftsindustrins skull, ska vi tänka på kärnkraftsindustrins överlevnad. Deras behov är inte våra. Vi vill inte låta dem använda Västerbottens jobb och tillväxt för sin propaganda.

Jan-Erik Engman

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Skellefteå

Rolf Granstrand

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Skellefteå

Seiko Matsuda

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Skellefteå

Gunilla Bäckström

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Skellefteå

Inger Westman

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Skellefteå

Elbrist hotar jobb och tillväxt i Västerbotten
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion