Det behövs en samlad handlingsplan

Debatt För ett konkurrenskraftigt life science krävs en stärkt forskning.

10 maj 2015 16:04

Sverige befinner sig i ett kritiskt läge vad gäller medicinsk forskning och dess tillämpning.

Samtidigt som vårdkostnaderna ökar har Sverige halkat efter vad gäller forskning, vidareutveckling av upptäckter till produkter och introduktion av nya behandlingsformer inom vården. Det drabbar enskilda individer och har bidragit till att life science-företag lämnar landet.

Under ledning av stiftelsen Forska Sverige har 23 ledare för vård, akademi, företag, fackförbund, patientorganisationer och professionsföreträdare därför enats om 14 prioriterade åtgärdsförslag; en ”Agenda för hälsa och välstånd”.

För ett konkurrenskraftigt life science krävs en stärkt forskning. Samtidigt finns stora behov av strukturella förändringar, vilket vi fokuserat på i våra förslag.

Några exempel:

- Sverige tappar mark inom bland annat klinisk forskning, som är en förutsättning för kvalitetsdrivet förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Det måste finnas en tydlig roll för kliniska studier i vården. Vi föreslår en ökad satsning på kvalitetsregister, där våra personnummerbaserade databaser ger Sverige en konkurrensfördel.

- Svensk vård använder inte nya innovativa produkter i samma grad som jämförbara länder. Vi hamnar på plats 13 av 14 vad gäller introduktion av nya behandlingar, visar en internationell studie. Ur patientens perspektiv är detta oacceptabelt. Vi föreslår att regeringen skapar en särskild fond i syfte att avlasta vårdens kostnader för introduktion av godkända läkemedel och så kallad CE-märkt medicinteknik.

- För ökad kvalitet i vården måste patienter, forskare, företag och vårdgivare få bättre möjligheter att bidra till insamling, användning och delning av data på ett etiskt, säkert och strukturerat sätt. Vi föreslår en samordnad satsning på digitalisering inom life science, med en arbetsgrupp för nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling.

- Det krävs ett bättre näringslivsklimat för att inte Sverige ska fortsätta att mista life science-företag. Vi föreslår en nationell satsning på specialiserade forsknings- och behandlingscentra, där vård, akademi och företag kan dra nytta av varandras kompetens. För att inte förlora tillväxtpotentialen i små företag behövs det också en plan för statligt riskkapital som ska vara marknadskompletterande och även stimulera privata investeringar i tidiga faser.

Sverige har en enorm potential inom life science. Vårt budskap till regeringen är att agera snabbt och beslutsamt, medan vi fortfarande har chansen.

Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska Sverige Anders Blanck vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen Lena Gustafsson rektor Umeå universitet Anders Sylvan landstingsdirektör Västerbottens läns landsting

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa