Debatt: Kommunal kötthalveringsplan behövs mot klimatkaos

Debatt. Världsnaturfonden WWF vill se ett politiskt mål om en halvering av köttkonsumtionen till 2030. Det är en högst rimlig målsättning som även kommunpolitikerna i Västerbotten bör ställa sig bakom om de menar allvar med sina höga klimatambitioner.

6 juni 2018 10:53

Maj månad präglades av extrem värme och torka.

Skogsbränder har rasat och det råder eldningsförbud på många ställen.

Extremväder blir allt vanligare och klimatet seglar upp som vår tid stora ödesfråga. Eftersom animalier står för en stor del av hushållens växthusgasutsläpp är det hög tid att kommunpolitikerna i Västerbotten fastställer en handlingsplan för halverad köttkonsumtion till 2030 som en rad tunga organisationer föreslår.

Tyvärr passerar det vi ser nu in i trenderna med den globala uppvärmningen. Det blir varmare, regnar vid fel säsonger och vi får mindre tillgång till vatten. Det säger Johanna Alkan Olsson, miljö- och klimatforskare vid Lunds universitet, i en artikel i Svenska Dagbladet (14/5 2018).

Koldioxidhalten i atmosfären överskred i april i år 410 miljondelar, vilket är betydligt mer än de 350 som av många betraktats som gränsvärdet för att undvika en framtida klimatkatastrof.

Klimatupphettningen försvårar produktionen av livsmedel på grund av torka och ostadigare väder som orsakar översvämningar och stormar. Det driver upp matpriserna vilket hindrar spridningen av mat till de allra fattigaste. De har inte råd att äta sig mätta och får inga pengar över till hälsovård och utbildning.

Enligt rapporten ”Feeding a Thirsty World”, från Stockholm International Water Institute, kan på 40 års sikt nästan alla behöva bli vegetarianer om en katastrofal global livsmedelsbrist och matkris ska kunna förhindras.

Animalier orsakar enorma mängder växthusgasutsläpp. I en ny klimatrapport ”Att se hela bilden”, från Stockholm Environment Institute (SEI), genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, framgår det att livsmedel står för ungefär 30 procent av de svenska hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

Två tredjedelar av dessa utsläpp beräknas komma från kött, mejerivaror och fisk.

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling (VRHU) uppmanar till en politik för kraftigt minskad köttkonsumtion, där upphandling av mat är ett synnerligen viktigt verktyg.

VRHU vill se konkreta åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier, och som minskar konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet.

Svensk mat- och miljöinformation och Världsnaturfonden WWF vill se ett politiskt mål om en halvering av köttkonsumtionen till 2030. Det är en högst rimlig målsättning som även kommunpolitikerna i Västerbotten bör ställa sig bakom om de menar allvar med sina höga klimatambitioner.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag

Källor:

Rädsla för skogsbränder hindrar skogsplantering

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6964274

Koldioxidhalten i atmosfären överskred i april i år 410 miljondelar

https://www.co2.earth/

350 was named after 350 parts per million – the safe concentration of carbon dioxide in the atmosphere

https://350.org/about/#history

Johanna Alkan Olsson, miljö- och klimatforskare vid Lunds universitet, flaggar för att extrema vädertemperaturerna kan bli allt vanligare

https://www.svd.se/extremvarmen-har-for-att-stanna-ett-problem

Klimatrapport: Att se hela bilden

http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1740293-ny-rapport-foreslar-atgarder-for-att-minska-flygets-klimatpaverkan

Rapport från Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/VRHU-rapport-en-mer-klimatv%C3%A4nlig-animaliekonsumtion.pdf

Feeding a Thirsty World

http://www.siwi.org/wp-content/uploads/2015/09/Feeding_a_thirsty_world_2012worldwaterweek_report_31.pdf

WWF: Nu halverar vi köttkonsumtionen i Sverige

http://www.wwf.se/press/pressrum/debattartiklar/1694800-wwf-8221nu-halverar-vi-kottkonsumtionen-i-sverige8221

Svensk mat- och miljöinformations upprop för halverad köttkonsumtion till 2030

http://smmi.se/upprop-halverad-kottkonsumtion/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa