Därför ska Sverige bli medlem i Nato

Debatt. Sverige har varken beredskap för att försvara landet mot yttre fiender eller hjälpa närliggande länder i nöd. Genom att gå med i Nato förbättras inte bara samarbetet med andra stridsmakter. Vårt eget försvar kan också förbättras.

8 april 2019 06:58

Sverige skulle inte klara sig i ens en vecka om vi blev anfallna.

Samtidigt som det skulle vara svårt att stå utanför vid en eventuell konflikt. Detta oavsett om vi är medlemmar i Nato eller inte.

Det är uppenbart att Sverige inte har förmåga att ensamt försvara sig vid ett väpnat angrepp.

Sverige har inte varit i strid på eget territorium på över 200 år. Men freden varken kan eller ska tas för given.

Sverige har varken beredskap för att försvara landet mot yttre fiender eller hjälpa närliggande länder i nöd. Genom att gå med i Nato förbättras inte bara samarbetet med andra stridsmakter. Vårt eget försvar kan också förbättras. Nato sitter på mycket betydelsefull kunskap som kan hjälpa oss med att utveckla våra strategier om det skulle bli krig.

I dag har Sverige ett nära samarbete med Nato via övningar och internationella insatser. Men vi saknar möjligheten att påverka Nato:s beslut eftersom vi inte är medlemmar.

Ensam är ingen stark.

Om Sverige blir medlem i Nato skulle vi omedelbart få tillgång till underrättelsetjänster. Sverige skulle dessutom i Nato ha världens största militärmakt bakom sig. Bara USA:s militär värderas till uppemot 6 000 miljarder kronor. Det är mer än hela Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.

En annan fördel om Sverige blir medlem i Nato är att vapenexporten skulle kunna öka. Det skulle leda till fler beställningar och fler jobb inom företag som Saab och Bofors. Det både stärker både svenskt näringsliv och ger mer skatteintäkter.

Men många motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap. Det skulle kosta miljarder för Sverige att gå med eftersom Nato vill att medlemsländerna lägger minst två procent av sin BNP på försvaret.

I dag lägger Sverige 1,2 procent av bruttonationalprodukten på försvaret. Att gå med i Nato skulle betyda en rejäl ökning av försvarsanslaget, cirka 50 miljarder kronor per år. Men två procent av BNP är inte ett krav. Bland annat Norge och Nederländerna lägger ungefär lika mycket på försvaret som Sverige – eller mindre.

Å andra sidan: Hur mycket skulle vi behöva öka våra egna försvarsanslag för att få samma skydd som om vi gick med i Nato?

För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs ett nationellt säkerhetsråd, ökade försvarsanslag och en tydlig färdplan mot fullt Nato-medlemskap.

William Gunnerud, ordförande Moderat skolungdom (MSU) Västerbotten och vice ordförande Moderata Ungdomsförbundet Skellefteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa