Därför är turordningsreglerna så viktiga

Debatt. Genom att ha kvar reglerna om turordning tvingas alla arbetsgivare som vill frångå den ge något tillbaka till de anställda som arbetsgivaren vill säga upp. Det kan handla om utbildning eller omställningsstöd.

2 mars 2018 06:58

Ännu en gång attackeras lagen om anställningsskydd av dem som vill förändra maktförhållandet på arbetsplatsen.

Det låter så bra när Svenskt näringsliv går ut och säger att vi måste reformera Lagens om anställningsskydd (LAS). Turordningsreglerna hindrar företagen från att anställa. Turordningsreglerna hindrar företagens utveckling.

Jag har under alla mina år som facklig företrädare aldrig hört en offentlig eller privat arbetsgivare använda de orden när vi suttit i förhandlingar. Däremot har jag hört arbetsgivare säga: Kan vi komma överens, kan vi hitta en lösning?

Och det är precis vad det handlar om. Genom att ha en lagstadgad turordning där sist in, först ut gäller tvingas arbetsgivare att förhandla med sin fackliga motpart.

Arbetsgivarens rätt att bestämma vem som ska sägas upp och vem som får vara kvar finns inte.

När Svenskt näringsliv säger att man vill reformera LAS är det utifrån arbetarens eller arbetsgivarens perspektiv?

Självklart är det utifrån deras medlemmars perspektiv. Genom att förändra LAS vill man, precis som när man fick möjlighet att anställa på allmän visstidsanställning, få större makt för sina medlemmar (= arbetsgivarna).

Genom att ha kvar reglerna om turordning tvingas alla arbetsgivare som vill frångå den ge något tillbaka till de anställda som arbetsgivaren vill säga upp. Det kan handla om utbildning eller omställningsstöd.

Från de att fackförbunden bildades i början av 1900-talet till den 1 juli 1974 kämpade Kommunal och andra fackförbund mot arbetsgivarens fria rätt att avskeda.

På valdagen vill jag tro att Sveriges arbetare, oavsett var man arbetar, tydligt markerar att partier som har för avsikt att försämra LAS inte är värda en röst.

Håkan Nilsson, avdelningsordförande Kommunal Västerbotten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion

Ämnen du kan följa