Där staten finns är medborgarna nöjdare

Debatt. När staten minskar sin lokala närvaro drabbas medborgarna genom sämre service. Men neddragningarna skapar också en klyfta mellan medborgarna och samhällets institutioner. Väl fungerande, effektiva och rättssäkra myndigheter, som är närvarande i hela landet, är ett kitt som håller samman samhället och skapar tillit.

30 augusti 2019 00:58

De senaste 20 åren har statens närvaro minskat runt om i Sverige.

När Arbetsförmedlingen nu aviserat att man planerar att stänga 132 lokala kontor kommer den utvecklingen att förstärkas ytterligare.

När staten minskar sin lokala närvaro drabbas medborgarna genom sämre service. Men neddragningarna skapar också en klyfta mellan medborgarna och samhällets institutioner. Väl fungerande, effektiva och rättssäkra myndigheter, som är närvarande i hela landet, är ett kitt som håller samman samhället och skapar tillit.

Västerbotten tillhör de län som förlorar störst andel arbetsförmedlingskontor när dagens 16 ska bli fem.

Samtidigt är det stora skillnader mellan länen. Exempelvis förlorar Norrbotten bara tre av 14 kontor. Skåne förlorar 17 av 23 medan Stockholms län bara förlorar sju av 22.

Västerbotten tillhör de län som förlorar störst andel arbetsförmedlingskontor när dagens 16 ska bli fem.

Nedläggningen är en konsekvens av den budget som togs fram av Moderaterna och Kristdemokraterna, men ska också ses i ljuset av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen har kritiserat Arbetsförmedlingens beslut, men har samtidigt inte skjutit till pengar för att förhindra nedläggningarna.

Arbetsförmedlingens kontorsnedläggningar förstärker en trend som funnits länge. Kontor där medborgarna kan få personlig service från myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan blir allt mer sällsynta. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att det i dag finns 51 serviceställen där medborgare kan få statlig service i Västerbotten. För 20 år sedan fanns det 82. Det motsvarar en minskning med 38 procent.

Statskontoret har studerat det här förhållandet och kommit fram till att medborgare är nästan dubbelt så nöjda med servicen från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Polisen när myndigheterna har kontor i kommunen.

Många myndigheter som lägger ner lokala kontor motiverar detta med att den digitala utvecklingen ger möjligheter att möta medborgare på distans. Den digitala utvecklingen är bra, men den räcker inte. En medborgare som till exempel har fått ett negativt eller otydligt myndighetsbesked har rätt att få träffa en handläggare för att få detta besked förklarat för sig.

Nu kräver Fackförbundet ST politisk handlingskraft för att stärka den statliga närvaron i hela landet. Följande åtgärder är prioriterade:

- Politisk styrning för att garantera statlig service och statliga arbetstillfällen i hela landet. Nya myndigheter bör förläggas utanför storstäderna.

- Se över dagens rationaliseringsmodell på myndigheterna för att minska den ekonomiska pressen som riskerar att leda till nedläggningar av lokala kontor.

- Utvidga myndigheternas möjligheter att ta regional hänsyn vid centraliserings och nedläggningsbeslut genom en ändring i myndighetsförordningen.

Staten bör också ta initiativ till samverkan med kommunen kring arbetsplatser och lokaler för att kunna bevara samhällelig service och verksamhet som är viktig i glesbygd.

Staten behövs i Västerbotten.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans ledarredaktion

Ämnen du kan följa