Dålig timing att minska bilismen nu

Debatt. I framtiden krävs allt mer resande. Då behövs bilen i allra högsta grad. Därför vore det bättre om politiker och makthavare uppmuntrade den utveckling som sker i stället för att motarbeta bilen.

17 januari 2019 06:58

Alla kurvor pekar åt ett håll; resandet och transporterna ökar i Sverige.

Vi pendlar till jobbet, till utbildningen och till fritidsaktiviteterna. Samtidigt förväntar vi oss att det finns varor i butikerna och att välfärden fungerar.

Samhället skulle inte klara en dag utan transporter.

Åtta av tio resor i Sverige sker med bil. Trots detta väljer politikerna att planera för minskad bilism. Man stänger av gator och tar bort parkeringsplatser. Det är väldigt dålig timing eftersom det sker i en tid när bilarna släpper ut allt mindre och blir allt säkrare. I framtiden kommer de troligen att kunna köra sig själva.

Bilen är framtiden.

Därför är det inte märkligt att svenska folket är missnöjda med den utvecklingen. Enligt en Skop-undersökning, som Kungliga automobil klubben (KAK) beställt, anser 72 procent av befolkningen att politiker och myndigheter inte planerar på rätt sätt för den växande bilismen.

I framtiden krävs allt mer resande. Då behövs bilen i allra högsta grad.

Därför vore det bättre om politiker och makthavare uppmuntrade den utveckling som sker i stället för att motarbeta bilen.

Paul G Höglund, ledamot av KAK:s expertråd och trafikforskare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa