Dags för blocköverskridande satsning på forskning

De senaste 30 åren beräknas hjärt- och kärlforskningen ha sparat det svenska samhället 985 miljarder kronor.

18 augusti 2014 16:43

I Västerbotten drabbades 1 780 personer av akut hjärtinfarkt eller stroke 2012. Av dessa avled över 350. Nu krävs det en partipolitisk samling och ett blocköverskridande beslut om att främja medicinsk forskning.

Utöver lidande för den enskilde individen innebär hjärt- och kärlsjukdom stora kostnader för samhället. Under ett år, 2010, uppgick den totala kostnaden till 61,5 miljarder kronor. Sjukdomen påverkar även de anhöriga. Kostnaden för vård från närstående i form av minskad arbetskapacitet utgör 30 procent av de totala kostnaderna.

Medicinsk forskning och utveckling bidrar till att möta dessa utmaningar. De senaste 30 åren beräknas hjärt- och kärlforskningen ha sparat det svenska samhället 985 miljarder kronor. Ännu viktigare är att denna forskning och utvecklingen av ny teknik, i kombination med livsstilsförändringar förhindrat eller skjutit upp över 400 000 dödsfall.

Det pågår mycket framstående hjärt- och kärlforskning i Sverige, som ger hopp om bättre hälsa och välstånd. Exempelvis har forskare visat att strokepatienter har en förändrad tarmflora. Detta öppnar för nya möjligheter att kunna förutspå vilka personer som är i riskzonen för en stroke och att minska denna risk genom att påverka tarmfloran. Ett annat exempel är studier mot åderförkalkning i form av injektioner och nässpray, som visat goda resultat i tidiga försöksfaser.

Sverige har en lång tradition av framgångsrik medicinsk forskning, men vår ställning som forskningsnation har försvagats och det ges inte längre tillräckligt med utrymme för patientnära forskning och innovation i sjukvården.

Mot denna bakgrund är det mycket positivt att regeringen nyligen meddelat att den ska ta fram en samlad life science-strategi i höst. Eftersom även Socialdemokraterna har fört fram behovet av en sådan strategi så borde det gå igenom, oavsett valresultat.

Det är nu ett unikt läge för partierna att enas om en blocköverskridande satsning på medicinsk forskning och utveckling. Det skulle skapa långsiktighet och bättre förutsättningar för forskare och företag inom medicin. Och det skulle förbättra både medborgarnas hälsa och Sveriges välstånd på lång sikt.

Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska Sverige Staffan Josephson generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden 49283280STOCKHOLM 2014-05-12 Hängande mungipa? Oförmåga att lyfta armarna? Sluddrigt uttal? Alla tre kan vara tecken på stroke hos en person. Men många, framför allt bland männen, känner inte till symptomen. Det konstaterar Nationella strokekampanjen. I sin senaste kännedomsmätning, där cirka 1 500 personer intervjuats, visar det sig att bara 63 procent av kvinnorna och 48 procent av männen känner till det så kallade Akut-testet. Foto: Per Larsson / TT / kod 11390STOCKHOLM 2014-05-12 Hängande mungipa? Oförmåga att lyfta armarna? Sluddrigt uttal? Alla tre kan vara tecken på stroke hos en person. Men många, framför allt bland männen, känner inte till symptomen. Det konstaterar Nationella strokekampanjen. I sin senaste kännedomsmätning, där cirka 1 500 personer intervjuats, visar det sig att bara 63 procent av kvinnorna och 48 procent av männen känner till det så kallade Akut-testet. Foto: Per Larsson / TT / kod 11390

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa