Dags att ta kål på klimatskeptikernas myter

Debatt. Vi är många som har märkt att klimatskeptikerna är tillbaka. På debattsidor och i sociala medier skapar debattörerna på så vis en osäkerhet bland läsarna.

19 februari 2017 10:14

Donald Trumps politik ger klimatskeptikerna luft under vingarna.

Detta kan bromsa omställningen till en hållbar värld. Nu mer än någonsin måste vi stå upp för vår tids viktigaste fråga: klimatet.

Alternativa fakta, post-sanning, falska nyheter – Donald Trump och hans anhängare har skapat ett nytt sätt att kommunicera som gör att allmänheten inte längre ska känna sig säker på om media och/eller forskare talar sanning.

Denna lögnens retorik bäddar för att Vita huset kan driva igenom beslut som skadar klimatet och gynnar dem som tjänar på att utvinningen av olja, gas och kol.

Vi är många som har märkt att klimatskeptikerna är tillbaka. På debattsidor och i sociala medier skapar debattörerna på så vis en osäkerhet bland läsarna. Här är några av de vanligaste myterna kring klimatförändringarna – och hur vi kan ta kål på dem:

- Klimatförändringarna beror inte på människan

Fel, forskarna är överens: Människans påverkan på klimatet är tydlig och nivåerna av koldioxid, metan och kväveoxider i atmosfären är i dag de högsta som uppmätts.

De senaste tre åren har varit de varmaste på jorden sedan mätningarna startade 1880. 2016 var den globala medeltemperaturen 1,1 grader varmare än under förindustriell tid, enligt Nasa. Detta beror på våra utsläpp av växthusgaser.

- Lite uppvärmning är bara bra

Fel, visar forskningen: Klimatförändringarna är ett hot mot hela världen. Inte minst fattiga länder drabbas hårt, genom mer extremväder, fler översvämningar, längre perioder av torka och fler kraftiga regn.

Redan i dag vittnar människor i östra Afrika, där Vi-skogen arbetar med hundratusentals jordbrukare, om längre torrperioder och att regnen inte kommer när de ska. För bondefamiljer som lever i fattigdom är varje negativ förändring i klimatet en katastrof.

- Forskarna är inte överens

Fel, en förkrossande majoritet av världens klimatforskare är säkra på att klimatförändringarna beror på oss människor. 97 procent av de svenska forskare som arbetar med klimatfrågan anser att den globala uppvärmningen och människans påverkan är bevisad, enligt en SVT-undersökning.

Den siffran överensstämmer väl med tidigare gjorda internationella undersökningar.

- Vår livsstil spelar ingen roll

Fel, om vi flyger mera sällan, väljer kollektivtrafiken oftare och äter grönare så släpper vi ut mindre koldioxid och andra växthusgaser. På det sättet gör vi ett mindre klimatavtryck och visar beslutsfattare och näringsliv att vi vill leva i en mer hållbar värld.

För några år sedan trodde nog ingen att vi skulle se så många elbilar på gatorna och solceller på taken som i dag. Den utvecklingen hade inte varit möjlig utan en ökad efterfrågan och politisk vilja.

Redan nu knappar kanske någon på ett svar på detta inlägg med hänvisningar till ”alternativa fakta”. För allas vår framtids skull måste vi hjälpas åt att ta debatten med klimatskeptikerna; vid kaffeautomaten, i omklädningsrummen, i tidningarna och på sociala medier.

Låt oss en gång för alla stänga dörren för de som vill hålla liv i Donald Trumps myter.

Henrik Brundin biolog och vice vd Vi-skogen 18541178

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ledarredaktion