Dags att krossa glastaket - en gång för alla

Debatt. Staten tar sitt ansvar och går före. Vi visar att det går. Det är smart politik och det är smarta affärer att låta kompetens styra framför kön, hävdar debattörerna

4 april 2016 05:58

Varje generation definieras efter vad som blev bestående.

Varje generation utkämpar sina slag, inte sällan med motstånd från övriga samhället. I början av 1900-talet vågade den unga kvinnorättsrörelsen kämpa för det vi i dag tar för självklart – den allmänna rösträtten.

Sedan dess har flera segrar har vunnits på jämställdhetsområdet. Orsaken är enkel. Det är smart politik att utjämna ogrundade skillnader som det aldrig har funnits ett vettigt skäl till.

En av framgångsfaktorerna bakom den svenska modellen har varit att Sverige har haft en stor del av den arbetsföra befolkningen i sysselsättning. De som inte har arbetat har utbildat sig och på så sätt höjt kompetensen i både privat och offentlig sektor. Detta är fortfarande viktiga byggstenar för att bygga vårt land starkt.

Om vi kan vara överens om att det överordnade målet är att de som kan jobba ska jobba inser vi också att alla resurser behövs. Tillgängliga resurser ska tas i anspråk utifrån vad som är mest effektivt och arbete ska ge ersättning utifrån kompetens och ansvar.

Det betyder i klartext att vi behöver komma tillrätta med de brister som vi fortfarande kan se i jämställdheten mellan kvinnor och män.

Det finns fortfarande ett lönegap mellan kvinnor och män. Män är fortfarande i majoritet på ledande positioner. Att ge alla samma förutsättningar, lön och karriärmöjligheter oberoende av kön är effektivt. Det stärker den svenska arbetsmarknaden och den svenska modellen.

Sverige har i dag världens första feministiska regering. Detta innebär att vi står upp för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv och att vi har detta som utgångspunkt i alla våra beslut och i hur vi fördelar resurser. Om vi menar allvar med att vara en feministisk regering så kan vi inte bara vänta på att näringslivet ska göra jobbet, vi måste också sopa framför egen dörr.

Vi tar det här uppdraget på allvar och vi kan konstatera att utvecklingen går åt rätt håll. Andelen kvinnor på chefspositioner i staten har successivt ökat. 2005 var andelen kvinnor på chefspositioner 33 procent, 2014 hade andelen stigit till 39.

2015 var andelen kvinnor bland myndighetscheferna 48,7 procent, en ökning med 2,2 procent på bara ett år.

Vad kommer vår generation att bli ihågkommen för?

På pappret har män och kvinnor i stort samma möjligheter i dag. Samtidigt visar statistiken att glastaket fortfarande finns på arbetsmarknaden. Nu är det dags att krossa det en gång för alla.

Den positiva särbehandling män som kollektiv har åtnjutit måste brytas till förmån för ett system där kompetens och duglighet blir helt avgörande. Staten tar sitt ansvar och går före. Vi visar att det går. Det är smart politik och det är smarta affärer att låta kompetens styra framför kön.

Ardalan Shekarabi(S)

civilminister

Carina Ohlsson

ordförande S-kvinnor

Susanne Dufvenberg

ordförande S-kvinnor i Västerbotten

Vad kommer vår generation att bli ihågkommen för?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa