Cyklande poliser ger säkrare trafik

Debatt. Ett sätt att bättre kunna leda nollvisionen skulle vara att fler poliser får bli cykelpoliser.

2 juli 2015 16:14

Polisen i Sverige ska få färre polisbilar. Det kan bli väldigt positivt ur flera aspekter. Kanske kan vi få se fler poliscykelpatruller på gatorna. Då kan poliserna arbeta mer med socialt arbete, och få bättre medborgarkontakt, samt stärka skyddet för oskyddade trafikanter.

Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Läste nyligen i Polistidningen att en utredning presenterat ett förslag om att eventuellt minska fordonsparken i landet med 700 polisbilar. Det anges bland annat att flera polisbilar är i dåligt skick och av äldre modeller. Polisbilen är både ett transportmedel och ett kontor, en arbetsmiljö som många poliser vistas i under längre tider.

Polisen gör ett mycket viktigt arbete som inte alltid uppmärksammas av medierna. Polisen får också kritik för olika insatser och händelser. Det är tragiskt när till exempel polisbilar är inblandade i kollisioner. Det drabbar så många människor – både polispersonal och medtrafikanter. Även närstående drabbas av krascher i vägtrafiken. Det är därför viktigt att lyfta fram också de positiva sidorna av polisens arbete och vad man kan lära sig av olyckorna.

I några städer finns det poliser som använder cykeln under tjänstetid. I medierna beskrivs de som ”den cyklande polisen”. För flera år sedan deltog jag i en forskargrupp som undersökte hur cykelpoliser i Finland upplevde cykeln både ur säkerhets- och medborgarperspektiv.

Poliserna ansåg att cykeln var väldigt positiv ur båda perspektiven. De fick bättre kontakt med medborgarna och kunde dessutom förflytta sig snabbt och enkelt på gatorna. Ytterligare en fördel med poliscykling är att den är hälsofrämjande.

Cykelpatruller kan användas som ett komplement i den polisiära verksamheten. Egentligen skulle cykelpoliserna uppmärksammas på ett helt annat sätt än vad som är fallet i dag. De gör ett fantastiskt arbete och skapar kontakter med allmänheten som är mycket värdefulla.

Ett sätt att bättre kunna leda nollvisionen skulle vara att fler poliser får bli cykelpoliser. Det skulle kunna bli en stor framgång när det handlar om att främja trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Låt även alla cykelpoliser besöka barn och ungdomar i skolorna. På så vis skulle nya mötesplatser och samtal om trafiksäkerhet, cykling men också brottsförebyggande arbete kunna ta fart.

Jörgen Lundälv docent i trafikmedicin vid Umeå universitet docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa