Bilen behövs i hela landet

Debatt. För de flesta svenskar är det smartast att använda bilen. Bilen är på god väg att bli tyst, säker och utsläppsfri. Denna utveckling måste bejakas och inte bekämpas.

15 augusti 2019 10:45

Det är inte konstigt att Bensinupproret 2.0 samlat över 600 000 medlemmar på Facebook.

Svenskarna behöver sina bilar och bränslepriserna är höga.

Bilisterna betalar också för sina fordon i form av försäkringar och underhåll. Ändå görs åtta av tio personresor med bil.

I debatten om bensinupproret föreslås ibland att kollektivtrafiken borde utvecklas på landsbygden. Det hävdas att en utbyggd kollektivtrafik skulle vara ett alternativ till rimligare bilkostnader.

- För det första ska kollektivtrafik och privatbilism inte ska ställas mot varandra. De fyller helt olika funktioner.

Bilen behövs i hela landet, såväl i städerna som på landsbygden. Men på landsbygden är den oersättlig och det bör noteras att i Sverige börjar landsbygden redan i förorterna till våra städer.

- För det andra är det både ineffektivt och dyrt att bygga ut kollektivtrafiken på det sätt som skulle behövas för att den ska vara ett alternativ till bilen. Dessutom skulle detta ta resurser från kollektivtrafiken där den är mer effektiv, det vill säga i de största städerna.

Kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik har också ökat markant under de senaste decennierna. Vi bör vara rädda om den kollektivtrafik vi har precis som vi bör se positivt på bilens framtid.

För de flesta svenskar är det helt enkelt smartast att använda bilen, och det gynnar även de som inte själva kör.

Bilen är nu på god väg att bli tyst, säker och utsläppsfri. Denna utveckling måste bejakas och inte bekämpas.

Anders Ydstedt, ordförande Kungliga Automobil Klubbens (KAK) expertråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa