Utan personal blir det ingen sjukvård

Personal inom regionens sjukvård har slagit larm om en ohållbar arbetssituation, stress och dålig löneutveckling.

Sverige 18 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjuksköterskebristen är stor, inte minst i Skellefteå.

Personal inom regionens sjukvård har slagit larm om en ohållbar arbetssituation, stress och dålig löneutveckling.

Allt detta får konsekvenser. Sjuksköterskor säger upp sig och vårdplatserna minskar. Det lockar heller inte nyexaminerade sjuksköterskor.

Skellefteå lasarett har minskat antalet vårdplatser från 223 platser 2011 till 159 i år. Samtidigt nås vi av rapporter om sjuka hus-problem. Kirurgen 2 har tvingats lämna sina lokaler på grund av vattenskador.

Skellefteå växer, och redan nu, innan ”Northvolteffekten”, kan man inte öppna 40 vårdplatser.

Det finns mycket regionen behöver ta itu med. Men sjuksköterskebristen bör vara prio ett.

Skellefteås sjuksköterskeutbildning sker på distans, vilken innebär att studenterna kommer från hela landet. Detta betyder att fler söker jobb på sina hemorter efter avklarad examen. Hälften av de som börjar sjuksköterskeutbildningen hoppar också av.

Med en utbildning på plats blir chanserna större att de som studerar vill stanna kvar.

Region Västerbotten och Skellefteå lasarett behöver behålla varje sjuksköterska som går ut sin utbildning. Som det ser ut i dag är det tio färdiga sjuksköterskor per termin som regionen och Skellefteå kommun ska locka att stanna kvar efter utbildningen.

Men det handlar inte bara om att rekrytera ny personal. Region Västerbotten behöver också bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare så att redan anställda och erfarna medarbetare vill fortsätta arbeta här.

Utan personal, ingen sjukvård.

Under pandemin har pensionerade sjuksköterskor vaccinerat länets befolkning mot covid-19. Det varit till stor hjälp och glädje för många.

Den kunskap och den erfarenhet de besitter bör tillvaratas bättre av regionen med hjälp av att inrätta en personalpool. Får pensionerade sjuksköterskor möjlighet att vara timanställda kan avdelningar få hjälp med icke patientnära uppgifter. En sådan uppgift skulle kunna vara att möta studenter och ny personal på avdelningen.

För att behålla regionens kompetenta personal, och för att säkra rekrytering av framtidens medarbetare måste regionen visa att de värdesätter och ser de enorma insatser som personalen dagligen utför.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Högt tryck på covidvården i Norrbotten • Sjuksköterskorna jobbar 72 timmar per vecka: "Hinner inte träffa våra barn"

Debatt: Utan sjuksköterskor skulle vårdkedjan inte fungera

Debatt: Dags att vakna ur vinterdvalan Region Västerbotten

Mikael Bengtsson: Kvinnorna i första led i kampen mot coronapandemin

Insändare

Insändare: Insändare: Sjuksköterskan – Nu lämnar jag min arbetsgivare