Rädda sjukvården från Socialdemokraternas vanstyre

Hälsocentralerna brottas med hög arbetsbelastning. Från Skellefteå lasarett talas det om en ”katastrofalt tuff” situation.

Debatt 19 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna i Region Västerbotten håller på att styra sjukvården i Skellefteå mot ett haveri.

Situationen är mycket ansträngd på flera nivåer.

Hälsocentralerna har under lång tid brottats med stora rekryteringsproblem och hög arbetsbelastning. Den senaste omorganiseringen, ”Duga”, har inte förbättrat situationen. Personal inom primärvården säger att sjukvården i den norra länsdelen håller på att ”kollapsa”.

Från Skellefteå lasarett talas det om en ”katastrofalt tuff” situation. Vårdpersonal, som sjuksköterskor, tvingas ”tumma på patientsäkerheten”. Fackliga företrädare berättar om medarbetare som säger upp sig för att de inte orkar eller gått in i väggen.

Följden av detta är att vårdplatser inte kan upprätthållas. Beskrivningarna bekräftas av Skellefteås närsjukvårdschef.

Även förlossningsvården har det kaotiskt. Framför allt i Lycksele, där BB stängdes tre veckor i sommar. Men också i Skellefteå. Här har bemanningen inom förlossningsvården varit nere på ett minimum och nu förväntas personal från Skellefteå avlasta Lycksele.

Därtill står kvinnokliniken i Skellefteå helt utan slutenvårdsplatser. Det innebär att kvinnor med akut behov av slutenvård, som svårt sjuka cancerpatienter, tvingas åka till andra sjukhus.

Detta får i sin tur konsekvenser för förslossningsvåren och lasarettets funktionssätt som akutsjukhus.

Sammantaget är situationen mycket oroande. När Skellefteåregionen står inför en förväntad befolkningsökning behöver sjukvården snarare expandera. Det behövs både ett välfungerande sjukhus och en tillgänglig nära vård på hälsocentralerna.

Moderaterna vill rädda Skellefteås sjukvård från Socialdemokraternas vanstyre. Vi vill satsa pengar på personal och vårdplatser för kortare vårdköer, investera i nya lokaler på lasarettet, förstärka arbetsmiljöarbetet och uppvärdera nyckelkompetenser, bland annat genom lönesatsningar.

Vi vill även öka den lokala styrningen av lasarettet, exempelvis med en platschef.

Inom den nära vården vill vi se till att hälsocentralernas resurser stämmer överens med uppdraget, vi vill se en ny hälsocentral på lasarettsområdet och bejakar framväxten av privata alternativ.

Ett växande Skellefteå behöver en trygg och tillgänglig sjukvård som möter invånarnas behov. Det kräver en ny politisk ledning i Region Västerbotten. Vi moderater vill bygga en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård i Skellefteå och i övriga Västerbotten.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Migration

Riksrevisionen: Bosättningslagen fungerar väl

Hälsa

Färre drabbas av stroke

Covid-19

Covidutbrott efter sjukhusets personalfest

Regeringen kallar till pressträff – ska presentera coronaåtgärder • Se sändningen live

Coronaviruset

Sverige kan få nya coronarestriktioner – redan nästa vecka

Visa fler