Rädda satsningar på viktig infrastruktur

Det är varken realistiskt eller rationellt att avbryta investeringarna i ny infrastruktur som är nära förestående.

Sverige 18 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen ska i början av året presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur.

Risken är stor att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt utgår eller försenas.

Trafikverket har nyligen presenterat ett underlag för hur medlen till investeringar i vägar och järnvägar ska se ut de kommande mandatperioderna. Huvudinriktningen är att öka anslagen till att vårda existerande infrastruktur på bekostnad av nya större investeringar.

De hotade satsningarna är utspridda över hela landet. Bland annat återfinns satsningar på Luleå hamn. Läget ser även tufft ut för de investeringar som skulle ha gjorts i Malmbanan. Även Norrbotniabanan möter en osäker framtid.

Det är varken realistiskt eller rationellt att avbryta investeringarna i ny infrastruktur. Företag, privatpersoner, regioner och kommuner har planerat sin verksamhet och sina investeringar utifrån de satsningar som är med i den nationella planen.

Att stoppa satsningar på nödvändig infrastruktur skulle vara att dra undan mattan för stora delar av Sverige.

Sannolikt behöver anslagen höjas så att även underhåll kan hinnas med. Men man bör även överväga att lyfta vissa satsningar ur planen och finansiera dem på alternativa sätt: privat kapital, brukaravgifter och upplåning.

I det förslag som nu ligger på bordet framgår att det inte finns något investeringsutrymme i svensk infrastruktur på flera decennier. Det kan vi som företrädare för näringslivet inte acceptera.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. För att det ska kunna ske måste det satsas på ny infrastruktur, automatisering, elektrifiering, förbättrad kollektivtrafik och bättre godstransportlösningar.

Underhållet är eftersatt men nödvändiga investeringar i nytt får inte stå tillbaka när infrastrukturen i Sverige renoveras.

Vi kräver därför att regeringen tillsammans med samarbetspartierna återkommer med ett reviderat förslag där pengar finns till att fullfölja investeringar som redan planerats, samtidigt som nödvändiga medel för underhåll anslås.

Allt annat vore ett dråpslag mot svensk konkurrenskraft och framtid.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige
Jenny Emerén, vd Handelskammaren Mälardalen
Andreas Garp, vd Mellansvenska Handelskammaren
Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare
Anders Hjalmarsson, vd Västerbottens Handelskammare
Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland
Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Ämnen du kan följa
Norrbotniabanan

Regeringens löfte: Hela Norrbotniabanan ska byggas • "Enormt viktigt"

Robertsfors

Norrbotniabanan: 850 meter lång bro kan byggas

Bureå

Söker järnvägspengar till Bureå – dags för detaljprojektering

Ministerns svar om när Norrbotniabanan är klar – gick till attack mot M och SD: ”Den som lever då får se”

Mikael Bengtsson: Redan de gamla romarna kunde, varför inte Sverige

Visa fler