Nu måste sjukvårdens kärna värnas

Ett annat krisområde är ambulanssjukvården. En växande befolkning har inte matchats med fler ambulanser, skriver bland andra oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).
Ett annat krisområde är ambulanssjukvården. En växande befolkning har inte matchats med fler ambulanser, skriver bland andra oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

De som drabbas hårdast av den rödgröna misskötseln är länets patienter och vårdmedarbetarna. Denna utveckling måste vändas.

Debatt 25 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den styrande socialdemokratiska majoriteten i Region Västerbotten vill fortsätta prioritera stora centrala projekt och minska antalet vårdanställda som jobbar patientnära.

Det ställer vi i Alliansen inte upp på. Vi anser att sjukvårdens kärna måste prioriteras på bekostnad av en överdimensionerad central överbyggnad, växande kostnader för hyrpersonal och ineffektivitet i vårdsystemet.

De som drabbas hårdast av den rödgröna misskötseln är länets patienter och vårdmedarbetarna. Denna utveckling måste vändas.

Vår målsättning är en köfri vård. Därför vill vi avsätta 200 miljoner kronor för att kunna åtgärda länets långa vårdköer. Pengarna ska användas för att inom egen regi, i samverkan med personal och fackförbund, hitta tillfälliga och långsiktiga lösningar. Vård ska upphandlas både inom landet och inom Norden.

Vårdens medarbetare behöver en större lönepott, bättre arbetsmiljö och fler karriärvägar. Därför satsar vi ytterligare 22 miljoner kronor för att stärka detta. För att säkra kompetensförsörjningen krävs en god och rättvis löneutveckling.

På grund av långvarig socialdemokratisk misskötsel är risken stor att BB i Lycksele måste stängas. Denna nedmontering av länets förlossningsvård är inte acceptabel. Därför vill vi göra satsningar för att behålla personal med rätt kompetens.

Utbildning, kompetens och skicklighet ska premieras. Löner behöver höjas och grundbemanningen öka för att framöver kunna undvika ohållbara lösningar under sommarens semestermånader.

Ett annat krisområde är ambulanssjukvården. En växande befolkning har inte matchats med fler ambulanser. Vi avsätter därför 10 miljoner kronor mer till ambulanssjukvården.

Ett annat område som inte prioriterats tillräckligt mycket är barn- och ungdomspsykiatrin. För att stärka vårdens förutsättningar att hantera detta vill vi avsätta fyra miljoner till ungdomsmottagningen och 4,4 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin. Ett vårdval behöver införas.

Ett 40-årigt rött maktinnehav har lett till avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.

Det behövs ett nytt ledarskap i Region Västerbotten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa