Kvinnors behov kommer som vanligt i sista hand

Vi vill veta hur regionen resonerat när de beslutat att kvinnokliniken i Skellefteå inte ska ha några slutenvårdsplatser.

Debatt 18 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Verksamheten vid kvinnokliniken i Skellefteå är hotad.

Vi saknar gynekologiska vårdplatser. Det innebär att patienter med akut behov av vård på sjukhus måste skickas till andra sjukhus i länet.

Det innebär också att vi inte kan erbjuda länets kvinnor operation av godartade gynekologiska tillstånd som kräver vård på sjukhus i efterförloppet, till exempel reparation av förlossningsskador.

Utöver lokalfrågan skickas barnmorskor från Skellefteå till Lycksele för att bemanna förlossningen där. På sikt är denna arbetsbelastning ohållbar, vilket innebär en stor risk för barnmorskebrist även i Skellefteå.

Kvinnokliniken producerar grundläggande och inte sällan livsavgörande vård. Omfattningen av arbetet vi utför går inte att sammanfatta på några få rader. Men här följer några exempel.

Vi har startat och utvecklat en multidisciplinär bäckenbottenmottagning som fått uppmärksamhet utanför länets gränser. Dessutom har vi vidareutvecklat titthålskirurgin på kliniken och gör i dag majoriteten av operationerna med titthålsteknik. Vi har de senaste åren varit en av de främsta klinikerna i Sverige på området.

Vår förlossningsvård står sig väl i nationella jämförelser. 2020 föddes 785 barn i Skellefteå.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar inom vården utgå från det största medicinska behovet.

Vi vill veta hur Region Västerbotten har resonerat när de beslutat att kvinnokliniken i Skellefteå inte ska ha några slutenvårdsplatser. Ett beslut som i praktiken innebär att vårdbehovet hos kvinnor i Västerbotten med gynekologiska åkommor prioriteras lägre än övrig kirurgisk slutenvård. Varför kommer kvinnornas behov i sista hand?

Vi kräver att ansvariga snarast löser den akuta situationen genom att omgående ordna lokaler där vi kan bedriva gynekologisk slutenvård. Vi kräver också ett svar på hur de långsiktiga lokalfrågorna ska lösas. Lokalbristen på sjukhuset har nått en kritisk punkt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Coronaviruset

Smittspridningen på uppåtgående

Migration

Riksrevisionen: Bosättningslagen fungerar väl

Hälsa

Färre drabbas av stroke

Covid-19

Covidutbrott efter sjukhusets personalfest

Regeringen kallar till pressträff – ska presentera coronaåtgärder • Se sändningen live

Visa fler