Fortsatt polarisering är inte svaret på klimatkrisen

När vi ska göra en grön omställning måste skogen brukas. Ändå finns det röster som vill förhindra denna omställning.

Sverige 20 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världen står inför en gigantisk klimatutmaning.

I Sverige har vi ypperliga förutsättningar att bidra med förnybar råvara från skogen. Men den tid och energi som krävs för att fokusera framåt ”tjuvas” alltmer av en delvis radikaliserad miljörörelse.

Tongångarna känns igen från drevet mot kon, som med djurrättsaktivister i spetsen utmålades som en klimatbov, utan reflektion över att kon behövs för att producera till exempel biologisk mångfald. För att inte tala om mat.

Nu ser vi samma scenario upprepa sig. Den här gången handlar det om skogen. Aktivister drar sig inte för att hindra lagliga avverkningar och på sociala medier attackeras människor med koppling till skogsbruk.

Den infekterade debatten om skogen ska bevaras eller brukas nådde kanske sin kulmen när SVT sände sin serie ”Slaget om skogen”. Public service är viktigt och vi välkomnar en granskning av skogsbruket. Men tyvärr har SVT dragits med i klappjakten.

Kontroversiella miljödebattörer fick sätta narrativet. Programmet har med fog kritiserats från många håll. Det innehåller så grova faktafel att såväl Skogsstyrelsen som Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet känt sig tvungna att gå ut med rättelser.

LRF har listat ett stort antal faktafel. Sveriges förre landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har för första gången skrivit till public service för att klaga. Programmet har också anmälts till granskningsnämnden.

De framsteg som gjorts i miljöarbetet förtigs i såväl SVT:s program som i många andra nyhetsinlägg och debatter.

Synder har förvisso begåtts i skogsbruket. Men de stora skedde för länge sedan. Efter att skogspolitiken lades om i början av 1990-talet finns nu en positiv utveckling för flertalet viktiga biotoper i skogen. Vi har en ökande andel lövskog, gammal skog, död ved och fågelpopulationer. Allt är inte perfekt, men utvecklingen går åt rätt håll.

Sverige är unikt på så vis att hälften av skogen ägs av privata skogsägare. Vi har 330 000 skogsägare. Många avsätter frivilligt skog med höga naturvärden.

När vi nu ska göra en grön omställning måste skogen brukas. Ändå finns det röster som vill förhindra denna omställning. I den lönlösa debatten går viktig tid till spillo. Samtidigt vädrar oljebolagen morgonluft när samhällets oljeberoende cementeras.

Våra medlemmar i LRF jobbar med naturen och är måna om den. Vi behöver komma framåt i diskussionerna för att nå en lösning på klimatkrisen. Fortsatt polarisering är inte svaret. Från vår sida står dörren öppen för en hederlig och seriös dialog.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Skogens nyttor avgörande för Sveriges välstånd

Burträskare fick fint pris • Västerbottensost varumärke i topp • Möte i Stockholm för Skelleftebor • De vann hamburgartävling i Burträsk

Debatt: Centerpartiet är garanten för en levande landsbygd

Lek och lära med skogen i fokus för klass 6A och 6B: ”Jätteroligt”

Debatt: Skyddar vi naturen tar vi också tag i klimatkrisen

Visa fler