Det är inte bara i norra Sverige efterfrågan finns

Enorma, tekniktunga satsningar riskerar att gå om intet om företagen inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal.

Debatt 30 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med enorma, tekniktunga investeringar ligger vägen öppen för en blomstring av sällan skådat slag i nordligaste Sverige.

Northvolt, Hybrit och H2 Green Steel är företagsnamn kända i hela landet och med planer som röner uppmärksamhet världen över. De utlovar en transformation mot ett hållbart samhälle med stöd av den bästa kompetensen.

Men dessa satsningar riskerar att gå om intet om företagen inte kan rekrytera tillräckligt kompetent personal – i synnerhet högskoleingenjörer och civilingenjörer.

På Luleå tekniska universitets hemsida riktar sig Northvolts vd Peter Carlsson i en video till kemiingenjörerna: ”Vi kommer att behöva många unga duktiga kemister.” Budskapet är tydligt. Utan ingenjörerna blir det svårt för företaget att uppnå sin potential i norra Sverige.

Trots stor och växande efterfrågan tillhör Västerbotten de län där ingenjörerna tjänar minst i landet.

Lön och goda villkor bidrar starkt till att göra en arbetsgivare attraktiv och locka till sig kompetens.

De jobb som nu utannonseras kräver i många fall färsk kompetens, antingen från unga nyutbildade eller från yrkesverksamma med fortbildning.

För många nyutbildade i de nordligaste länen väntar bättre löner om de flyttar söderut. Men det ökade distansarbetet har fört med sig att många ingenjörer inte ens måste flytta för att ta ett bättre betalt jobb någon annanstans.

För det är inte bara i norra Sverige som efterfrågan finns.

Ingenjörsföretag över hela landet upplever nu en snabb återhämtning. I maj visade Konjunkturinstitutets barometer, som mäter förväntningarna på ekonomin framöver, den högsta nivån sedan mätningarnas start. Samtidigt anger allt fler arbetsgivare, inom både tjänste- och industrisektorn, en ökad efterfrågan på ingenjörer.

Detta gör det ännu svårare att konkurrera om ingenjörerna.

Parallellt med industrisatsningarna svettas kommunalråden i nordligaste Sverige över hur de ska möta kraven.

Den kommande bristen på behöriga lärare gör att ledande kommunpolitiker i Skellefteå öppnat för högre löner för att anpassa sig till ”marknadsläget”. En insikt som fler ingenjörsarbetsgivare borde ta fasta på.

Utan ingenjörer kommer satsningarna inte att bli verklighet. Det är dags att arbetsgivarna i de nordligaste länen visar att de menar allvar med sina uppmaningar till ingenjörerna.

Nu är tiden mogen för att gå från ord till handling och belöna ingenjörerna för det värde de tillför till nytta för företagen och samhället.

Ämnen du kan följa