Byggnadsrelaterad ohälsa får inte bli en flaskhals

Det duger inte att prioritera som övriga partier där byggnaderna får ett ökat underhållsbehov och i värsta fall behöver rivas.

Sverige 23 oktober 2021 10:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggnadsrelaterad ohälsa är ett omfattande bekymmer för Region Västerbotten och den sjukvårdsverksamhet som bedrivs.

Någonting som tydliggjorts inte minst de senaste veckorna på lasarettet i Skellefteå.

Kaoset på Skellefteå lasarett beror i grunden på en problematik orsakad av byggnadsrelaterad ohälsa.

Det finns förstås andra bekymmer, som också påverkat situationen till vad den är i dag. Däribland stora problem med bemanningen. Den är viktig att åtgärda genom att säkra tillräckliga resurser till sjukvården.

Sverigedemokraterna är det parti som satsar mest på sjukvården av samtliga partier i Region Västerbotten.

Men åter till problematiken orsakad av byggnadsrelaterad ohälsa.

Tillräckliga resurser behöver läggas på reinvesteringar. Sverigedemokraternas budgetförslag innehöll ytterligare 120 miljoner kronor för att arbeta med stärkt byggnadsunderhåll och åtgärder för att trygga regionens fastighetsbestånd.

Sverigedemokraterna har efter många om och men fått igenom att Region Västerbotten hanterar investeringsbudgeten i samband med att vi också sätter driftbudget i juni varje år. Detta är ett steg i rätt riktning.

Samtidigt har endast Sverigedemokraterna föreslagit ytterligare medel till reinvesteringar.

En trygg och långsiktig reinvesteringsstrategi behövs för att säkerställa att byggnadsrelaterad ohälsa inte blir en flaskhals för vårdverksamheten.

Det duger inte att prioritera som övriga partier i regionen där byggnaderna får ett ökat underhållsbehov och i värsta fall behöver rivas.

Det är inte ansvarsfullt mot sjukvårdsverksamheten, ekonomin eller miljön.

Låt vara att det kanske inte är riktigt lika ”häftigt” att satsa på reinvesteringar. Men Region Västerbotten måste prioritera sjukvården.

Den måste fungera och länets tre sjukhus måste ha tillräckligt många vårdplatser för att kunna fullgöra sina uppdrag.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Peru

800 år gammal mumie funnen i Peru

Politik

SD vill se högkostnadsskydd för tandvård

Coronaviruset

Resenärer från södra Afrika uppmanas testa sig

Stod upp för rätten till en god och säker vård – hyllas med utmärkelse: ”Jättekul och hedrande”

Coronaviruset

Detta vet vi om nya mutationen

Visa fler